Kuntoutuspalvelut banneri

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tarjoamme moniammatillisia yksilöllisiä kuntoutusjaksoja Kelan, vakuutusyhtiöiden ja terveydenhuollon maksusitoumuksilla. Kuntoutukseen voi hakeutua myös itse maksaen.

Tutkitusti laadukasta!
Syksyllä 2017 Arvoliiton Eetti & Inno -hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaidemme kokemuksia palvelun laadusta. Kokonaisarvio oli huikea 8,56/9. Asiakkaamme myös suosittelevat aktiivisesti Kuntoutuskeskus Kankaanpäätä muille (vastausten keskiarvo oli 4,9 kun 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). Lue lisää tutkimuksesta täällä.

Kohderyhmä

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia merkittäviä toimintakyvyn rajoitteita. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on suunnattu alle 65-vuotiaille.

Kuntoutukseen hakeutumisen taustalla voi olla esimerkiksi:

  • neurologinen sairaus tai vamma, kuten AVH, MS, ALS, Parkinson, CP, selkäydinvamma
  • lihassairaus
  • tuki- ja liikuntaelinsairaus
  • reumasairaus tai
  • vamman tai tapaturman jälkitila, joka rajoittaa liikunta- ja toimintakykyä.

Kuntoutujan tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • kohentaa tai ylläpitää toimintakykyä
  • keskittyä yksilöllisiin tarpeisiin kuntoutuksessa
  • saada tietoa ja motivaatiota itsehoitoon
  • saada uusia virikkeitä ja kokea elämyksiä
  • vertaistuen saaminen

 

Toteutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pituus on yleensä 13–28 vuorokautta, ja se voidaan toteuttaa yhtenä pitkänä tai kahtena lyhyempänä jaksona. Kuntoutusjakson alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet ja luodaan omat voimavarat huomioiva henkilökohtainen ohjelma. Ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, jotka tukevat kuntoutujan omia tavoitteita.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Tarvittaessa mukana ovat myös ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti ja uroterapeutti sekä muu kuntoutushenkilöstö. Kuntoutusjaksolla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avustukseen.

Kuntoutusjakso sisältää yksilöllisten terapioiden lisäksi myös ryhmätoimintaa, kuten liikunta-, toiminta-, peli- ja kuntosaliryhmiä sekä luentoja ja ryhmäkeskusteluja. Meillä on paljon erilaisia esteettömiä mahdollisuuksia mukavaan toimintaan ja harrastamiseen vapaa-ajalla: keilausta, jousi- ja ilma-aseammuntaa, puhallustikkaa – kokeile turvallisesti ja innostu uusista harrastusideoista!

 

Kuntoutujan läheiselle

Kuntoutujan läheinen voi osallistua Kelan yksilökuntoutuksen alku- ja päätösvaiheeseen tai sovitusti myös muuna ajankohtana yhteensä 5 vuorokauden ajan. Läheisen osallistumisen maksaa Kela, jos osallistuminen mainitaan B-lausunnossa ja kuntoutuspäätöksessä. Läheinen on toki aina tervetullut mukaan kuntoutusjaksolle myös omakustanteisesti.

Kuntoutujan läheistä kuullaan arjen sujumisesta ja yhdessä luodaan arkeen kuntoutumista edistäviä toimintatapoja. Läheinen saa kuntoutujaksolla tietoa sekä oppii keinoja, jotka tukevat myös hänen omaa jaksamistaan ja lisäävät voimavaroja.

Läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, -päätöksen sekä jakson ohjelman mukaisesti.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Katso täältä esimerkkihakemus: Esimerkkihakemus KU104 (Vaativa lääkinnällinen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!