Yksilöllisiin haasteisiin yksilöllistä tukea

Yksilöllisiin haasteisiin yksilöllistä tukea

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus tarjoaa keinoja arjessa selviytymiseen sairauden, vamman tai vammautumisen sattuessa kohdalle. Tässä kuntoutusmuodossa kaikilla kuntoutujilla on toimintakyvyn rajoitteita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia avustamisen tarpeita. Kyseessä voi olla esimerkiksi neurologinen sairaus, selkäydinvamma, tuki- ja liikuntaelimistön vamma, reumasairaus tai jokin muu vamma.

Yksilöllinen kuntoutusjakso on kuntoutujalle usein voimaannuttava, koska työryhmän tuella kuntoutuja onnistuu löytämään omat voimavaransa sekä konkreettisia keinoja arjen hallintaan tai esimerkiksi kotona, opiskelussa tai työssä selviytymiseen.

Tässä kuntoutusmuodossa korostuu nimensä mukaisesti yksilöllisyys, ja esimerkiksi kaikki kartoitukset tehdään yksilöllisesti. Kuntoutujamme kokevatkin tärkeäksi sen, että yksilökuntoutuksessa on mahdollisuus perehtyä juuri siihen elämän osa-alueeseen, johon henkilökohtaisesti tarvitsee tukea. Halutessaan kuntoutujan on mahdollista painottaa kuntoutuksessa esimerkiksi liikunnallista tai psykososiaalista osa-aluetta.

Toinen korostuva asia on moniammatillisuus eli eri ammattilaisten yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen kuntoutujan parhaaksi. Moniammatillinen työryhmän tekemän kartoituksen myötä saadaan todella kokonaisvaltainen näkemys kuntoutujan tilanteesta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutuksenohjaaja. Kuntoutujan on lisäksi mahdollisuus hyödyntää ravitsemusterapeutin, seksuaaliterapeutin, uroterapeutin, puheterapeutin, liikunnanohjaajan, askartelunohjaajan ja vapaa-ajanohjaajan osaamista.

Omiin tavoitteisiin ammattilaisten avulla

Itse koen erityisen tärkeäksi sen, että kuntoutuja määrittelee itse oman tavoitteensa kuntoutukselle. Tavoite voi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen kehittyminen keskustelutilanteissa, omien voimavarojen löytäminen, työssä jaksaminen tai esimerkiksi kodin ulkopuolella liikkuminen apuvälineen turvin. Moniammatillisen työryhmän tehtävä on sitten ohjata ja tukea kuntoutujaa kohti omaa tavoitettaan. Tavoitteisiin pyritään monipuolisilla menetelmillä, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön sekä kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin. Työryhmällämme onkin hallussaan aina uusin tieto erilaisiin sairauksiin soveltuvista kuntoutusmenetelmistä.

Yksilöllisen kuntoutuksen parissa työskentelevän tiimin kanssa olemme keskustelleet siitä, että kuntoutusjaksolla panostetaan erityisesti harjoitteluun, jota kuntoutuja voi jatkaa myös kotiympäristössä.

Toisaalta kuntoutusjaksolla voidaan keskittyä esimerkiksi intensiiviseen kävelyharjoitteluun painokevennetysti valjaiden ja kävelymaton avulla tai tehostettuun käden käytön harjoittamiseen mm. Armeo Spring -käsirobotin sekä muiden monipuolisten käsikuntoutusmenetelmien avulla. Kuntoutusjakso voidaan toteuttaa myös tehostettuna allasharjoitteluna terapiakäyttöön soveltuvissa allastiloissa. Yksi tärkeä osa-alue kuntoutuksessa on myös päästä tutustumaan ja kokeilemaan ammattilaisten ohjauksessa erilaisia toimintakykyä tukevia apuvälineitä.

Teknologian ja digitaalisten sovellusten hyödyntäminen kehittyy kovaa vauhtia myös kuntoutuksessa. Esimerkiksi virtuaalilasien avulla kuntoutukseen saadaan hyvinkin vaihtelevia ympäristöjä kodin huoneista vedenalaiseen maailmaan ja avaruuteen. Tuorein hyvinvointiteknologiaan liittyvä hankintamme ovat Meditaksen Mototiles-liikuntalaatat ja olemme parhaillaan selvittämässä, miten hyödyntäisimme virtuaalitodellisuutta kuntoutujiemme parhaaksi.

Mukavia muistoja ja uusia ystäviä

Vaikka yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tärkeintä on saada ammattimaista apua omaan tilanteeseen, myös muu virkistävä ohjelma ja toiminta on tärkeää. Kuntoutusohjelman ulkopuoliset toiminnat tarjoavat mukavia, monesti ihan uusiakin elämyksiä ja kokemuksia.

Yksilökuntoutusjaksolla voi ulkoilla esteettömästi talon ympäristössä esimerkiksi hyödyntämällä virtuaalisesti toimivaa MOBO-suunnistusta tai paistella makkaraa laavulla tai kodalla. Kuntoutujalla on myös mahdollisuus rentoutua maksuttomasti esimerkiksi hydrojet-vesivuoteessa tai neurosonic-rentoutustuolissa. Monille kuntoutujillemme on mukavaa, että kuntoutusjakson aikana voi hyödyntää liikuntasaleja, kuntosalia, allasta sekä liikuntavälineitä omatoimiseen harjoitteluun kuntoutustoiminnan lisäksi. Ravintolassa pääsee aina silloin tällöin kuuntelemaan elävää musiikkia joko tiistaitanssien tai karaokeiltojen merkeissä.

Ohjatun vapaa-ajanohjelman puitteissa on mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia kädentaitoja, keilausta, ilma-aseammuntaa, jousiammuntaa tai esimerkiksi Wii-pelejä. Kautta aikojen suosituimpia ohjelmanumeroita ovat varmasti retket Niinisalon sotilaskotiin munkkikahveille tai yhteiset hetket laavulla. Muiden kuntoutujien kanssa yhdessäolo ja kokemusten vaihtaminen on vapaa-ajalla myös tärkeää, ja usein kuntoutuksesta löytyykin oman elämän varrelle uusia, elinikäisiä ystäviä.

Anna Valtamo
fysioterapeutti, tiimikoordinaattori; yksilölliset kuntoutusjaksot
neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
TtM
terveystieteiden opettajaTiesitkö?

Kelan kustantamaan yksilölliseen kuntoutukseen haetaan lääkärinkäynnin kautta. Hakeminen edellyttää lääkärin tekemän B-lausunnon tai kuntoutussuunnitelman, jossa suositellaan kuntoutusta ja perustellaan yksilöllisen kuntoutusjakson tarve. Tämän jälkeen kuntoutuja tekee varsinaisen kuntoutushakemuksen Kelaan, jossa tulee tuoda konkreettisesti esiin omat tavoitteet kuntoutukselle liittäen ne arjen toimintoihin.