Veteraanikuntoutusta

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta sotainvalideille, rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, lotille ja Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.

Toteutus

 • 7 henkilön ryhmä, jolla on oma ohjaaja
 • Yksilölliset tarpeet otetaan huomioon
 • Majoitus osastolla, jossa tarvittaessa avustusta ympäri vuorokauden
 • Yhteistyö kotikunnan ja omaisten kanssa

 

Tavoitteet

 • Toimintakyvyn säilyminen
 • Omatoimisuus ja omien voimavarojen säilyttäminen
 • Motivoituminen terveysliikuntaan
 • Kotipaikkakunnan verkostojen ja palvelujen hyödyntäminen
 • Kotona selviytymisen tukeminen
 • Yhdessäolo, ilo ja virkistys

 

Kuntoutuksen sisältö

 • Lääkäri: tutkimus
 • Fysioterapeutti: alkututkimus, luennot, liikuntaryhmät, kotiohjeet, fysikaalista hoitoa tarvittaessa
 • Sosiaalityöntekijä: ryhmä- ja yksilötapaamiset tarvittaessa
 • Psykologi: ryhmä- ja yksilötapaamiset tarvittaessa
 • Jalkojenhoitaja: ohjaus, neuvonta
 • Vapaa-ajan ohjaajan palvelut

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen haetaan Valtiokonttorin, kotipaikkakunnan veteraaniasioista päättävän henkilön tai Lotta Svärdin kautta.