Tules-kurssit

Tules-kurssit

Kirjoittaja on Kuntoutuskeskus Kankaanpään fysiatri Anitta Uurasjärvi.

Tules-kurssit

Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä on toteutettu kelan kustantamaa tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta (tule) nykyisin käytössä olevalla ohjeistuksella 2016 alkaen. Pääasiallisen oireiston mukaisesti on haettavissa erityyppisiä kuntoutuskursseja (Kela/ kuntoutus/kuntoutuskurssihaku). Kursseja on tarjolla myös työelämästä poissa oleville henkilöille, ei lastenkursseja. Yläikärajaa ei ole! Sinun pitää kuitenkin pystyä liikkumaan omatoimisesti ja muistin pitää toimia niin, että voit hyödyntää kurssilla oppimiasi asioita omassa arjessasi.

Yöpyen tai kotoa käyden

Kuntoutus toteutetaan kolmena viiden vuorokauden mittaisena kuntoutusjaksona yhdeksän kuukauden aikana. Kuntoutuja voi osallistua kurssille myös avomuotoisesti. Sana avomuotoinen kuntoutus on herättänyt joskus hämmennystä meille kuntoutukseen tulossa oleville kuntoutujille. Se kuitenkin tarkoittaa vain sitä, että kuntoutuja ei majoitu kuntoutuskeskuksessa, vaan on yöt kotonaan. Kuntoutusohjelma on muuten aivan sama kuin yöpyvillä kurssitovereilla.

Avokuntoutuja voi kyllä jäädä paitsi esim. kuntoutujaryhmän keskenään sopimista illanvietoista ja antoisista keskusteluista, joita ”vapaa-ajalla” käydään. Kursseilla ryhmästä saadun vertaistuen merkitystä ei pidä aliarvioida.

Tule-kuntoutusta järjestetään myös pelkästään avokuntoutuksena (Tules-avokurssi, ei majoitusta). Sen rakenne poikkeaa edellä kerrotuista tules-kursseista. Siihen sisältyvät alussa kolme ja päätösvaiheessa kaksi kahdeksantuntista kuntoutuspäivää. Näiden välillä on kymmenen neljätuntista käyntikertaa kuntoutuslaitoksessa. Tules-avokurssi toteutetaan myös yhdeksän kuukauden aikana.

Ryhmän ja ammattilaisten tuella kohti tavoitteita

Suurin osa toiminnasta on ryhmämuotoista (10 hlöä ryhmässä), mutta on myös yksilöllisiä työntekijöiden tapaamisia. Kuntoutuksen moniammatillisen tiimin muodostavat fysioterapeutti, sairaanhoitaja, psykologi ja lääkäri.

Heti alussa kuntoutuja asettaa itselleen tavoitteen tai tavoitteita, joihin pyrkii. Niiden toteumista seurataan kuntoutuksen edetessä ja arvioidaan päätösvaiheessa. Oikein valitut tavoitteet antavat mahdollisuuden arvioida kuntoutuksesta saatua hyötyä ja tulosta. Lihaskuntotestit ja kävelytesti tehdään alussa ja päätösvaiheessa ja hienoa on, jos näissäkin voidaan todeta edistymistä!

 

Kuntoutujien tavoitteita tukevia teemoja käsitellään, tehdään käytännön harjoituksia. Pyrkimyksenä on antaa kuntoutujille uusia ideoita, kokemuksia, joita he voivat hyödyntää omassa arjessaan. Kannustaminen monipuoliseen liikuntaan on keskeistä. Ravintoon, unenhuoltoon, stressiin liittyviä aiheita käsitellään. Muutosta aiempaan haetaan ja sitoutumista elämäntapamuutokseen. Ryhmän ohjaajana toimiva fysioterapeutti on tules-kurssein jaksojen välillä yhteydessä kuntoutujiin. Muistutellaan, seurataan edistymistä ja tiedustellaan kuulumisia. Monet ryhmät keskenäänkin lähettelevät viestejä ja kannustavat toisiaan.

 

Kuntoutujilta tullut palaute

Tule-kursseilta kuntoutujat ovat mielestään saaneet innostusta oman kunnon hoitamiseen ja uusia ohjeita sen toteuttamiseen kuten oppineet uusia liikuntalajeja, venyttelyjä, ryhtiharjoituksia, aloittaneet ”hikiliikunnan”. Joku on kertonut tehneensä asennemuutoksen, alkanut elää hetkessä ja vähemmän stressaantuneena.  Ravintoasioiden käsittelyä pidetään tärkeänä.  Monet mainitsevat vertaistuen olevan merkityksellistä, hauskan yhdessä olon, uusiin ihmisiin tutustumisen. Jotkut ryhmät sopivat päätösjaksolla tapaamisesta vielä uudelleenkin.

Tule Sinäkin kokemaan tule-kuntoutusta Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä!

Anitta Uurasjärvi
fysiatrian erikoislääkäri
kuntoutuksen erityispätevyys
Kuntoutuskeskus KankaanpääLue lisää eri kuntoutusmuodoista:

Tules-kurssit
Tules-kuntoutuja voi hakeutua kurssien lisäksi myös yksilöllisille kuntoutusjaksoille.