Toistokatetrointi, MS-asiakkaan elämänlaadun kohottaja?

Toistokatetrointi, MS-asiakkaan elämänlaadun kohottaja?

Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen kokemusta omasta elämästä suhteessa omiin odotuksiin, toimintaan ja mahdollisuuksiin. Elämänlaadun määrittelee ihminen itse. Henkilön kokemus omasta elämänlaadusta on altis muutoksille esimerkiksi sairastumisen myötä. Monet intiimit haasteet, kuten esimerkiksi vaikeudet virtsaamisessa laskevat henkilön elämänlaatua herkästi. Tämän vuoksi virtsaamisongelmien puheeksi ottaminen ja ratkaisujen etsiminen ongelmiin on erityisen tärkeää.

MS-tauti aiheuttaa usealle sairastuneelle erilaisia virtsarakko-oireita. Tyypillisesti MS-tautia sairastava henkilö voi kärsiä pakkovirtsankarkailusta, tiheävirtsaisuudesta sekä huonosta rakon tyhjenemisestä.  Huonosti tyhjenevä rakko lisää riskiä sairastua toistuviin virtsatieinfektioihin ja tämän vuoksi rakon hyvästä tyhjenemisestä tulisi aina huolehtia. Toistokatetrointi on tässä tehokas itsehoitokeino. Virtsanpidätysongelmat voivat aiheuttaa ongelmia niin työelämään, sosiaaliseen elämään kuin seksuaalisuuteenkin. Pahimmillaan rakko-oireet eristävät ihmisen omaan kotiin sen vuoksi, että he välttelevät tilanteita, joissa eivät pääse wc:hen silloin kuin tarve olisi.

Toistokatetroinnilla tarkoitetaan vähintään neljä kertaa vuorokaudessa tapahtuvaa säännöllistä virtsarakon tyhjentämistä erityisen katetrin avulla. Toistokatetroinnin avulla virtsaongelmista kärsivä ihminen pystyy ottamaan jälleen hallinnan itse virtsaamisestaan. Toistokatetroinnin etuna muihin katetrointimuotoihin nähden on vähäisempi virtsatieinfektioiden riski, spontaanin virtsauksen mahdollistuminen sekä rakkolihaksen normaalin venytyksen säilyminen. Toistokatetroinnissa ei myöskään tapahdu jatkuvaa virtsaputken ja -rakon ärsytystä.

Olen toiminut nyt puolitoista vuotta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sairaanhoitajana ja tuona aikana on MS-taudin oirekirjo tullut itselleni hyvin tutuksi asiakaskohtaamisten kautta. Asiakkaiden kertomuksista omasta elämästään ja sairauden tuomista haasteista sain kimmokkeen lähteä opiskelemaan uroterapeutiksi.

Uroterapeutti on asiantuntijahoitaja, jolla on ammatillista lisäkoulutusta muun muassa lantionpohjan toimintahäiriöiden diagnostiikasta, tutkimuksista, hoidoista ja kuntoutuksesta. Uroterapeutilla on valmiuksia ohjata urologisten haasteiden kanssa taistelevia asiakkaita ja heidän läheisiään ja lisäksi uroterapeutin vastuualueeseen kuuluu kehittää urologisen asiakkaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

Omassa työtavassani korostuu voimakkaasti asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tilanteet. Voin uroterapeutin vastaanotolla asiakkaan kanssa käydä läpi hänen oirekirjoaan, tutkia ultraäänellä virtsarakon tyhjenemistä, antaa lantionpohjan lihasten harjoiteohjausta, esitellä asiakkaalle soveltuvia katetrimalleja sekä antaa katetrointiohjausta. Yhdessä voimme myös harjoitella katetrointia. Ohjaus ja neuvontatilanne lähtee muodostumaan aina asiakkaan toiveiden perusteella ja ohjaustilanteen kantava voima on turvallinen ja rauhallinen ohjausympäristö. Toistokatetrointiin tutustuminen ja sen harjoittelu on prosessi, jota ei välttämättä opi yhdellä kertaa. Uroterapeuttina olen tukenasi ja oppaanasi näiden haasteiden keskellä.

Anni-Emilia Rintamäki
sairaanhoitaja-kätilö
uroterapeutti
Kuntoutuskeskus Kankaanpää

________________________

Tiesitkö?
Uroterapeutin voit tavata esimerkiksi Kelan vaativassa moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa. Meiltä voit myös varata ajan omalla kustannuksella, mikäli haluat keskustella uroterapeutin kanssa jostain sinua mietityttävästä asiasta. Lue lisää uroterapiasta täällä.

MS-tautia sairastaville tarjoamme Kelan kustantamana moniammatillista yksilökuntoutusta sekä MS-sopeutumisvalmennuskursseja.