TEAK

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen avulla tuetaan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai suuntaamista yrittäjyyteen. Tavoitteena on tukea urasuunnitelman teossa, toimialavaihtoehtojen valinnassa sekä kokeilla oman työkyvyn soveltuvuutta valitulla ammattialalla.

Kuntoutusvaihtoehdot

  • Työkokeilu: varmistetaan terveydentilan soveltuvuus jollekin alalle kokeilun kautta
  • Työhönvalmennus: edistetään tuetusti työllistymistä palkkatyöhön
  • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä: pidemmän aikavälin kokonaisvaltainen tuki työelämään siirtymisessä

Oikean vaihtoehdon valintaan saa neuvoja Kelalta tai kuntoutukseen ohjaavalta ammattilaiselta.

 

Toteutus

Kuntoutuksen alkuvaihe toteutetaan kuntoutuskeskuksessa, jolloin selvitetään kuntoutujan tilannetta ja toiveita työllistymisestä sekä eri vaihtoehdoista. Kuntoutujaa tuetaan sopivan työpaikan etsimisessä sekä sinne siirtymisessä.  Työvalmentajat tukevat kuntoutujaa aktiivisessa pyrkimisessä kohti työelämää, ja tukea tarjotaan kuntoutuksen aikana myös työyhteisölle ja työnantajalle. Kuntoutuksen pituus on valitusta vaihtoehdosta riippuen 60–240 päivää. Kela maksaa kuntoutusajalta kuntoutusrahaa ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää asianmukaisen vakuutuksen kuntoutusajalle.

 

Hakeminen

Ammatilliseen kuntoutukseen haetaan Kelan hakemuksella KU101 ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Hakemus toimitetaan Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Kuntoutuksen ohjaaja
Jari Lehtonen
050 394 7502