Seksuaalisuus on elämän voimaa

Seksuaalisuus on elämän voimaa

”Jokainen, joka on pidellyt aaltojen silittämää kiveä kädessään tietää, että jatkuvilla hyväilyillä on ihmeitä tekevä voima”
– Tommy Tabermann

Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisenä olemista koko elämänkaaren ajan – se on yksi ihmisen perusoikeuksista. Ikääntyminen, sairastuminen tai vammautuminen eivät sulje pois ihmisen tarvetta ja halua kokea olevansa seksuaalinen. Erilaiset tapahtumat elämässä voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisena ihminen kokee oman seksuaalisuutensa tai minkälaiset ovat hänen mahdollisuutensa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

Seksuaalisuus antaa meille mahdollisuuden kokea rakkautta, läheisyyttä, hellyyttä, romantiikkaa ja intohimoa ja samalla se on osa kokonaisterveyttämme. Hyvän seksuaaliterveyden perusta on yksilön seksuaalioikeuksien kunnioittaminen ja myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen, tiedonsaanti ja seksuaaliterveyspalvelut.

Miten seksuaaliterveyttä voi edistää?

Seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä on lupa ottaa puheeksi myös kuntoutuksessa. Seksuaaliterapeutin kanssa voidaan keskustella miehisyyteen, naiseuteen, minäkuvaan, kehonkuvaan, parisuhteeseen, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista. Käsitellä voidaan muitakin ihmissuhteisiin liittyviä, sekä tunne- että käytännön asioita.

Seksuaaliterapeutin vastaanotolla asiakas saa tietoa, miten sairaus, vika, vamma, toimenpiteet ja hoidot voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen tai seksuaalisen toimintakykyyn sekä miten niitä voi ennaltaehkäistä tai vähentää. Lisäksi kuntoutuja saa tietoa erilaisista hoitovaihtoehdoista ja keinoista käsitellä muutoksista aiheutuneita pelkoja ja muita tunteita itsessään, parisuhteessa ja muissa ihmissuhteissa.

Seksuaaliterapia Kankaanpää

Ihminen, joka on tyytyväinen ja tasapainossa oman seksuaalisuutensa kanssa, nauttii seksuaalisuuden tuomasta mielihyvästä.

Miksi seksuaalisuus on tärkeää?

Tutkimusnäytön perusteella seksuaalisella aktiivisuudella on monia positiivisia terveysvaikutuksia, muun muassa kuolleisuus- ja sydänsairauksien riski pienenee, stressi ja univaikeudet vähenevät. Seksuaalinen hyvinvointi lisää yleensä myös motivaatiota huolehtia omasta terveydestään kokonaisuudessaan.

Kesä on suurelle osalle suomalaisista vuoden parasta aikaa. Auringonvalo vilkastuttaa hormonitoimintaamme ja aistimme herkistyvät havaitsemaan ympäristöstä seksuaalisesti kiinnostavia virikkeitä. Mielen valtaavat seksuaaliset mielikuvat, ajatukset ja fantasiat, jotka lisäävät seksuaalista halukkuuttamme ja intoa hakeutua toisen ihmisen läheisyyteen. Kesä on otollista aikaa romantiikalle, rakkaudelle ja nautinnolle.

Nautitaan talven jälkeen valosta, lämmöstä, leppoisammasta elämästä ja toisistamme.

Seija Noppari,
seksuaaliterapeutti (NACS)
uroterapeutti, fysioterapeutti
Kuntoutuskeskus Kankaanpää