Reuma nuoret

Reumasoppari nuorille

Sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat tietoa omasta sairaudesta ja sen hoitamisesta. Tavoitteena on arjen sujuminen sairaudesta huolimatta sekä mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen. Muiden nuorten kanssa toimiminen, kokemusten vaihto ja rento yhdessä oleminen vahvistavat itsetuntoa ja auttavat tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. Nuorten kuntoutuksessa tärkeä tavoite on auttaa kohti itsenäistymistä sekä selviytymään opiskeluissa tai työelämässä. Myös nuoren perhe saa tietoa tulehduksellisesta nivelsairaudesta sekä ja tukea kasvatukseen sekä omaan jaksamiseen.

Rakenne ja toteutus

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kestoltaan  5 vuorokautta. Nuoren aikuinen läheinen osallistuu kurssille 2 vuorokautta jakson lopussa.

Kurssin toteutuksesta vastaa osaava moniammatillinen tiimi. Kurssi sisältää paljon ryhmässä toimimista – käytännön harjoittelua, keskustelua sekä yhdessä tekemistä. Ohjelma muovautuu ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan niin, että kuntoutus on mielekästä kaikille. Nuorelle ja läheidelle on sekä yhteistä että omaa ohjelmaa.

Kurssin maksaa Kela, ja osallistujilla on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

Ajankohdat

KurssinumeroKohderyhmäKurssin ajankohta
75160Yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille23.11.–27.11.20

Hakeminen

Ota kuntoutustarve ja tavoitteet esille lääkärin vastaanotolla, jolloin lääkäri voi kirjoittaa sopeutumisvalmennuskurssia puoltavan B-lausunnon.

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemus ja lääkärin B-lausunto toimitetaan kelaan.

Ota yhteyttä!

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi