Reuma

Reumasairaudet

Kelan kuntoutuskurssit nivelreumaa tai selkärankareumaa sairastaville
Kelan sopeutumisvalmennuskurssi nivelreumaa sairastaville

Kuntoutuksen tavoitteena on työ-, opiskelu ja toimintakyvyn turvaaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen itselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Keinoina tähän ovat tiedon, motivaation ja oman elämänhallinnan lisääminen sekä voimavarojen löytyminen reumasairauden kanssa elämiseen. Kurssit on tarkoitettu reumasairauksia sairastaville aikuisille, joiden työ- ja toimintakykyä on mahdollista turvata suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssin rakenne ja toteutus

Kuntoutuskurssit koostuvat kolmesta ja sopeutumisvalmennuskurssi yhdestä 5 vuorokauden jaksosta. Kurssien toteutuksesta vastaa reumakuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen tiimi.

Kurssilla toimitaan paljon ryhmässä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Ohjelma sisältää paljon käytännön harjoittelua, keskusteluja ja yhdessä tekemistä. Kuntoutusjaksojen välisellä kotiharjoittelujaksolla kuntoutuksen tavoitteita edistetään välitehtävien avulla.

Kurssin  maksaa Kela, ja osallistujilla on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa on todettu kuntoutuksen tarve.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!