Tavoitteena hyvinvoinnistaan kiinnostunut, elinvoimainen ihminen

Tavoitteena hyvinvoinnistaan kiinnostunut, elinvoimainen ihminen

Sairaanhoitaja, reumahoitaja Petra Narmio

Reumatautien hoito on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Aikoinaan lähes puolet potilaista vammautui, nykyisin sairaus vie enää harvoin liikuntakyvyn. Nykyaikaiset lääkkeet toimivat reuman hoidon kulmakivenä, mutta yhtä tärkeää on edelleen reuman itsehoito ja siihen sitoutuminen.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien yhtenä tärkeänä tavoitteena on motivoida kuntoutujia itsehoitoon toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi sekä elämänlaadun ylläpitämiseksi. Kuntoutujat saavat tietoa reumasta ja sen hoidosta, motivoituvat liikkumiseen, oppivat ravitsemuksen tärkeydestä, terveiden elämäntapojen merkityksestä sekä löytävät selviytymiskeinoja omaan arkeen ja työhön. Näiden teemojen avulla kuntoutujat löytyvät myös jokaisen omat vahvuudet ja voimavarat.

”Nyt uskallan liikkua ja tiedän, etten aiheuta itselleni hallaa.”
”Vesiliikunta oli todella tehokasta, tätä tulen jatkamaan.”
”Opin uusia liikuntamuotoja, miten voin jumpata niveliä.”

Motivaation etsimistä yhdessä

Kursseilla tapaan erilaisia ihmisiä, joilla motivaation löytyminen omaan hyvinvointiin vaihtelee.  Jos esimerkiksi 55-vuotiaalle miehelle innostus itsehoitoon löytyy joskus yllättävänkin helposti, voi se hektisissä ruuhkavuosissa elävälle  kolme-nelikymppiselle perheenäidille olla erittäin haasteellista. Kuntoutuja huomioi kyllä perheen tarpeet erityisen hyvin ja tunnollisesti, mutta omaan terveyteen ja hyvinvointiin ei tunnu löytyvän aikaa eikä jaksamista. Tärkeää motivaation löytämiseksi on tällöin kertoa, että yleensä perhekin voi silloin hyvin, kun äidillä on terveyttä ja voimia pyörittää arkea.

”Ilmapiiri oli motivoiva ja kannustava.”
”Asioihin innostettiin asiakkaan omat voimavarat huomioiden.”

Reumakuntoutus, Reumakurssit

Vertaistuen voimaa

Kursseilla suuri osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen saamisen. On yksilöllistä, kuinka paljon kukakin vertaistukea tarvitsee ja missä vaiheessa. Kaikki eivät kaipaa sitä välttämättä koskaan, toisille se on elämässä kiinni pitävä lanka. Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja toistensa tukemista. Myös vertaistuen kautta kuntoutuja voi kursseilla löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan, joiden avulla ponnistella oman terveytensä eteen sekä löytää uusia tapoja selviytyä arjesta reumasairauden aiheuttamat rajoitukset huomioiden.

Reumakurssien parissa työskenteleminen on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa.

Parhaan palautteen saamme työstämme silloin, kun kurssilta kotiin lähtee tarmokkaita, omasta hyvinvoinnistaan aidosti kiinnostuneita ja elinvoimaisia ihmisiä.

Petra Järvinen
Sairaanhoitaja, reumahoitaja
Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Toteutamme yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sek ä sopeutumisvalmennuskursseja henkilöille, joilla on erilaisia reumasairauksia. Tutustu:

Yksilölliset kuntoutusjaksot

Reumakurssit aikuisille  – nivelreuma, nivelpsoriasis, selkärankareuma

Reumasoppari yläkouluikäisille perhekurssina

Reumaa sairastavien lasten perhekurssit