Uusia näkökulmia sopeutumisvalmennuksesta

About This Project

Anne ja Vili Södervik osallistuivat Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä Kelan sopeutumisvalmennuskurssille, joka on tarkoitettu kehitysvammaisille ja kehityshäiriöisille aikuisille. Kurssi koostuu kahdesta viiden vuorokauden jaksosta, ja nyt haastattelun hetkellä oltiin jo toisen jakson loppupuoliskolla.

Pariskunta vaikutti oikein tyytyväiseltä kurssin antiin. Tärkeimpänä Anne mainitsi sen, että maailmaa näkee kurssin ansiosta vähän uusin silmin. Esimerkiksi uusien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien hoksaaminen on ollut liikunnalliselle parille tärkeää. Curlingin kokeilu, keilaaminen ja esimerkiksi isolla jumppapallolla voimistelu ovat olleet kivoja uusia kokeiluja. Myös uiminen ja vesijumppa tulivat esiin.

Ryhmässä toimiminen ja vertaistuki ovat kirkastaneet sitä, miten tärkeää on että on ihmisiä ympärillä ja pääsee vaihtamaan kokemuksia toisten kanssa. Muiden kanssa jutteleminen avartaa näkemystä siitä, minkälainen oma tilanne on, ja toisaalta osaa jossain asioissa ehkä auttaa toisia jossain minkä itse on kokenut.

Kotona Alajärvellä Anne ja Vili asustavat tuetun ja ohjatun palveluasumisen yksikössä, ja yhdessäolo sujuu mukavasti. Vili työskentelee Halpa-Hallissa hyllyttäjänä ja pullohuoneen hoitajana ja Anne käy päivätoiminnassa. Vapaa-aika kuluu esimerkiksi ratsastuksen, raviurheilun ja käsitöiden merkeissä. Yhdessä asumista on takana jo 13 vuotta, joten arjen kuviot ovat mukavasti vakiintuneet. Tärkeitä henkilöitä omassa verkostossa ovat henkilökohtainen avustaja, tukihenkilö ja asioiden hoitajana Vilin sisko Alisa sekä muut läheiset.

Omaisilla oma roolinsa

Alisa-siskon kautta myös tuli idea ja avustus kurssille hakemiseen. Hän oli aktiivisesti etsinyt Kelan sivuilta tietoa kehitysvammaisille suunnatusta kuntoutuksesta, ja sitä kautta pari löysi tiensä Kankaanpäähän. Sopeutumisvalmennuskurssiin kuuluu omaa ohjelmaa myös omaisille, joten Alisa oli itsekin mukana Kankaanpäässä.

Alisa haluaa rohkaista kaikkia kehitysvammaisten aikuisten omaisia hakemaan sopeutumisvalmennusta läheiselleen. Henkilökunta on koko ajan kuntoutujien tukena, ja läheisen voi luottavaisin mielin jättää kuntoutuskeskukseen. Majoittuminenkin on järjestetty yksikössä, jossa on ympärivuorokautinen hyvä hoito ja huolenpito tarvittaessa.  Kurssin alussa omainen saa olla saattamassa Kelan kustantamana mukana kaksi vuorokautta, ja kolmen vuorokauden loppujaksolla omainen saa palautteen kuntoutuksen sisällöistä ja tavoitteista.

”Omaisen täytyy vain luottaa siihen, että kuntoutuja pärjää, selviää ja kuntoutus on heille hieno kokemus”, Alisa kannustaa ja samalla harmittelee, että tieto kuntoutuksesta on niin vaikeasti löydettävissä, vaikka tällaista järjestetään ja se on erittäin laadukasta.

Omaisen itsensä kannalta kuntoutusjaksoissa oli Alisan mukaan tärkeintä vertaistuki ja sosiaalityöntekijän osuus, josta sai paljon hyödyllistä tietoa ja mahdollisuuksia arjen sujumiseen kotipaikkakunnalla. Myös läheisen omaan jaksamiseen sai tukea omaisen jaksoilla.

Paperien täyttäminen kannattaa

Annen ja Vilin aika kuntoutusohjelman jälkeen on kulunut mukavasti esimerkiksi tanssien, karaokea laulaen ja keilaten. Haastattelupäivän illalle oli suunnitteilla retki Niinisalon sotilaskotiin kahville. Muiden kuntoutujien kanssa on myös ollut mukava viettää aikaa, ja eräs kuntoutuja olikin viihdyttänyt muita useana iltana haitarinsoitollaan. Musiikki on pariskunnalle tärkeää muutenkin.

Anne ja Vili suosittelevat kovasti hakemaan sopeutumisvalmennuskurssille. Hakemusten täyttö ja papereiden hoitaminen Kelaan voivat olla hankalia, mutta kyllä se kannattaa ja aina voi pyytää apua. Paperityön palkitsee lopuksi tieto kurssille pääsemisestä. Erilaisista kylpylöistä oli kokemusta, mutta Kankaanpää on Annen mielestä paras. Kurssi loppuu pitkäperjantaina, ja tyytyväinen pariskunta käyttääkin pääsiäisen rentoutumiseen, omaisten tapaamiseen ja kuntoutuskokemuksesta kertomiseen.

Kehitysvammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään Kelan tarjoamana palveluna. Tavoitteena on hyvän ja mahdollisimman itsenäisen arjen tukeminen sekä mahdollistaminen. Kurssien ohjelma on monipuolista ja moniammatillista, ja se sisältää tärkeitä arjen hallinnan teemoja, kuten terveys, kommunikaatio, rahan käyttö, seksuaalisuus, tunteiden hallinta. Lisäksi tarjotaan runsaasti liikuntaa, pelejä ja vapaa-ajantoimintaa.

Kankaanpäässä on syksyllä vielä kaksi kurssia, joihin molempiin mahtuu 8 kuntoutujaa. Kurssit sisältävät myös omaisen osallistumista ja ohjelmaa yhteensä 5 vuorokauden ajan. Näitä Kelan kehitysvammaisille aikuisille suunnattuja kursseja ei ole kilpailutettu tulevalle vuodelle, joten nämä kaksi ovat toistaiseksi viimeiset.

Tämä teksti kirjoitettiin kuntoutujan siskon Alisan aloitteesta, ja suostumukset julkaisemiseen kysyttiin myös Annen läheisiltä.

Category
Asiakkaiden kokemuksia