Kankaanpää mukana ICF-tutkimuksessa

About This Project

Kuntoutuskeskus Kankaanpää oli mukana tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tarkoituksena oli edistää ICF:n juurtumista kliiniseen käyttöön. Tutkimuksesta on nyt saatavilla julkaisu Toimintakyvyn arviointi
ICF teoriasta käytäntöön
Toimittaneet Jaana Paltamaa ja Pirkko Perttinä
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 137

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestön luokitus toimintakyvystä, -rajoitteista ja terveydestä. Se kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. ICF on väline kuntoutujan tilanteen ja toimintakyvyn ymmärtämiseen ja aidosti kuntoutujalähtöiseen toimintaan. Kela suosittaa ICF:n käyttöä kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tutkimuksen johtopäätöksissä nostetaan esiin kuntoutujan tärkeä rooli oman toimintakykynsä arvioimisessa ja tavoitteiden asettamisessa kuntoutusjaksolleen. Tällöin kuntoutuksella pystytään saavuttamaan se, minkä kuntoutuja itse kokee tärkeäksi. Samoin kuntoutujan läheisten, työn ja harrastusten merkitys kuntoutujan arjessa tulee näkyvämmäksi. Tutkimuksen mukaan ICF antaa moniammatillisia työkaluja yhteisen tavoitteen laatimiseen ja yhteen hiileen puhaltamiseen siten, että pystytään näkemään entistä paremmin kuntoutustyön merkitys ja sen mahdollisuudet auttaa.