Parkinson dystonia

Parkinsonin tauti tai dystonia

Parkinsonin tautia sairastavien sopeutumisvalmennus, parikurssi
Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennus, parikurssi

Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan kuntoutujaa ja hänen läheistään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa elämäntilanteessa. Kuntoutuja saa tietoa sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä, mikä auttaa sopeutumaan sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin omassa arjessa. Kurssilla vahvistetaan oman elämän hallintaa, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista sekä opetellaan pitämään itsestä ja omasta terveydestä hyvää huolta. Myös toimivan tukiverkoston luominen omalle kotipaikkakunnalle on yksi kurssin tavoitteista. Näiden tavoitteiden lisäksi kurssien erittäin tärkeänä antina on vertaistuki omalta kuntoutujaryhmältä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, Parkinson plus sairautta tai dystoniaa. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutuksessa on mukana myös kuntoutujan puoliso.

 

Kurssin sisältö ja rakenne

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa, ja omainen voi olla mukana koko kurssin ajan. Kurssilla toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin alussa laaditaan kuntoutukselle tavoitteet yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kuntoutusohjelman sisältöä muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimiJaksojen ajankohdat
74867Parkinsonin tautia sairastavien parikurssi,
alle 5 v. sairastaneille
5.–9.10.2012.–16.4.21
74865Parkinsonin tautia sairastavien parikurssi,
alle 5 v. sairastaneille
19.–23.10.2015.–19.3.21
74871Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi (parikurssi)2.–6.11.20
22.–26.3.21
74870Parkinsonin tautia sairastavien parikurssi,
yli 5 v. sairastaneille
16.–20.11.2026.–30.4.21
74866Parkinsonin tautia sairastavien parikurssi,
alle 5 v. sairastaneille
23.–27.11.203.–7.5.21
74862Parkinsonin tautia sairastavien parikurssi,
alle 5 v. sairastaneille
07.–11.12.2031.5.–4.6.21

 

Hakeminen

Kuntoutuskurssille haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Hakemukset toimitetaan Kelaan.

Varhaisvaiheeksi luetaan 5 vuotta Parkinson-diagnoosista ja pitkään sairastaneilla diagnoosista on kulunut yli viisi vuotta.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)