Omaishoitajille

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskurssi omaishoitajille
Kelan kuntoutuskurssi omaishoitajille  parikurssina

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata ja parantaa omaishoitajan toimintakykyä arjessa sekä antaa tietoa sekä keinoja omasta terveydestä ja elämänlaadusta huolehtimiseen. Kuntoutuksessa etsitään ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin yhdessä ammattilaisten ja ryhmän kanssa. Kurssilla omaishoitaja oppii myös tunnistamaan omaishoitajan arjen rasitus- ja stressitekijöitä sekä keinoja niiden käsittelyyn. Vertaistuki on myös tärkeässä roolissa. Kurssilla tuetaan omaishoitajan ja hoidettavan päivittäisen yhteiselämän sujumista ja parempaa arkea.

Kohderyhmä

Kuntoutukseen voivat hakea aikuisen omaishoitajana päivittäin toimivat henkilöt, joilla itsellään on jokin sairaus tai kuormitustekijä, jonka perusteella aiheutuu moniammatillisen kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Omaishoitajat voivat olla työelämässä tai poissa työelämästä. Hakijalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitajasopimusta.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Omaishoitajien kuntoutuskurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä ja kurssilla toimitaan pääosin ryhmässä.

Omaishoitajien parikurssi toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa. Kuntoutuskurssille osallistuu 8 kuntoutujaa sekä heidän hoidettavansa (puoliso tai aikuinen omainen). Hoidettavan osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.

 

Hakeminen

Omaishoitajien kuntoutuskurssille haetaan Kelan hakemuslomakkeella KU132. Laita kuntoutuspaikkatoiveeksi Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Liitteenä tulee olla ajankohtainen, enintään vuoden vanha kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä sekä lääkärin B-lausunto, josta käy ilmi omaishoitajan kuntoutustarve.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Sosionomi AMK
Nina Heino
040 689 5981 tai
nina.heino@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)