Omaishoitajille

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskurssi omaishoitajille  parikurssina

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata ja parantaa omaishoitajan toimintakykyä arjessa sekä antaa tietoa sekä keinoja omasta terveydestä ja elämänlaadusta huolehtimiseen. Kuntoutuksessa etsitään ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin yhdessä ammattilaisten ja ryhmän kanssa. Kurssilla omaishoitaja oppii myös tunnistamaan omaishoitajan arjen rasitus- ja stressitekijöitä sekä keinoja niiden käsittelyyn. Vertaistuki on myös tärkeässä roolissa. Kurssilla tuetaan omaishoitajan ja hoidettavan päivittäisen yhteiselämän sujumista ja parempaa arkea.

Kohderyhmä

Kuntoutukseen voivat hakea aikuisen omaishoitajana päivittäin toimivat henkilöt, joilla itsellään on jokin sairaus tai kuormitustekijä, jonka perusteella aiheutuu moniammatillisen kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Omaishoitajat voivat olla työelämässä, opiskelemassa tai eläkkeellä. Hakijalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitajasopimusta.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Omaishoitajien parikurssi toteutetaan kolmessa viiden vuorokauden jaksossa. Kuntoutuskurssille osallistuu kahdeksan kuntoutujaa sekä heidän hoidettavansa (puoliso tai aikuinen omainen). Hoidettavan osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta suoriutuu riittävän itsenäisesti ja ilman kokoaikaista avustamista kuntoutuksen aikana.

 

Kurssiajankohdat

Omaishoitajien kuntoutus jatkuu meillä myös vuonna 2021. Ilmoitamme kurssiajankohdat tässä heti, kun ne ilmestyvät Kelan kuntoutuskurssijärjestelmään.

 

Hakeminen

Omaishoitajien kuntoutuskurssille haetaan Kelan hakemuslomakkeella KU132. Laita kuntoutuspaikkatoiveeksi Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Lääkärinlausuntoa ei tarvita.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)