Vapaus tulla, vapaus mennä

Vapaus tulla, vapaus mennä

Näkövammaisten kuntoutuksessa painottuu toiminnallisten perustaitojen oppiminen, jotta voi osallistua ja olla aktiivinen omassa arjessa. Jotta voi näkövammasta huolimatta elää mahdollisimman täysipainoista elämää. Näitä perustaitoja ovat pistekirjoitus, mahdollisen näönjäänteen käyttö, apuvälineiden käyttö, sosiaaliset taidot sekä itsenäiseen arkipäivän elämään liittyvät taidot. Yksi tärkeimmistä toiminnoista on liikkumistaito.

Vapaus tulla, vapaus mennä!
Löydä liikkumisen ilo.
Tunne tuoksuvat tuulet,
sadepisarat kasvoillani tai auringon hehkuva lämpö.
Jalkojesi alla nurmettunut polku tai kova asfaltti.
Tie on aina avoin.
Maailma muuttumista varten.

– Eine Pajunen 1999 –

Apuna aistit ja apuvälineet

Mahdollisimman itsenäinen liikkuminen on yksi ihmisen perusoikeuksista. Parhaimmillaan liikkuminen on itsenäistä, turvallista, tehokasta ja kaunista. Se tuottaa liikkujalle iloa ja onnistumisen tunteen sekä oikeuden päättää missä, minne ja milloin liikkuu.

Näkövammaisen liikkumistaitoon kuuluu olennaisena osana myös taito käyttää eri aisteja ympäristön havainnoimiseen. Erityisesti kuulo- ja tuntoaisteja voi harjaannuttaa niin sanotun esteentajun muodostumiseksi.

Apuvälineistä tärkein ja tunnetuin on valkoinen keppi. Se on kuin tuntosarvi, joka kertoo mihin olet astumassa. Liikkumistaidossa opetellaankin eri keppitekniikoita erilaisiin tilanteisiin ja reittien seuraamiseen sekä suuntautumisajattelua.

Rohkea rokan syö

Tärkeintä on, että näkövammainen rohkaistuu lähtemään liikkeelle ja liikkumaan! Tätä rohkeutta etsitään ja löydetään yhdessä kaikenikäisten kuntoutujien kanssa Kankaanpäässäkin. Mukavassa ryhmässä, osaavien ammattilaisten tuella ja turvallisessa ympäristössä on luontevaa harjoitella. Tavataan liikkumistaidon merkeissä!

Sanna Törrönen

Olen fysioterapeutti Sanna Törrönen, ja työskentelen Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä näkövammaisten liikkumistaidon ohjaajana. Minulla on yli 20 vuoden kokemus näkövammaisten kuntoutusohjaajana työskentelystä. Olen näkövammaisten liikkumistaidon, liikunnan, päivittäistoimintojen sekä näönkäytönohjaaja. Olen myös kirjoittanut kirjan ”Vapaus tulla, vapaus mennä! Sokean ja heikkonäköisen liikkumistaito ja sen kehittäminen”.