Näkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Kela

NÄKÖ-sopeutumisvalmennus aikuisille

Sopeutumisvalmennuskurssilla kuntoutuja ja hänen läheisensä saavat tukea arkeen ja elämään heikentyneen näön kanssa. Kurssi tarjoaa tietoa näköasioista, niiden hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Kursseilla tehdään myös erilaisia harjoitteita ja keskustellaan asiantuntijoiden sekä muiden kurssilaisten kanssa hyvässä ilmapiirissä. Kurssilla etsitään keinoja ja toimintatapoja, joilla kurssilainen ja hänen läheisensä voivat vahvistaa omia voimavarojaan elämänhallintaa sekä aktiivista osallistumista omassa arjessaan. Lisäksi kuntoutujaa autetaan luomaan ja vahvistamaan työ-, opiskelu- tai harrastuskykyä tukevia verkostoja. Tavoitteena on parempi ja mielekkäämpi arki näön haasteista huolimatta.

Rakenne ja toteutus

Kurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta. Läheinen voi osallistua kuntoutukseen 2 vrk kurssin alussa. Kurssin toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä.

Sopeutumisvalmennuksen maksaa Kela ja osallistujilla on mahdollisuus hakea myös matkakorvausta sekä kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta.

 

Tulevat kurssit

NroKurssin nimiJaksojen ajankohdat
86471Näkövammaisten aikuisten kurssi työelämästä poissa oleville11.04.–15.04.2023
86472Näkövammaisten aikuisten kurssi työelämästä poissa oleville12.06.–16.06.2023
86470Näkövammaisten aikuisten kurssi työelämässä oleville14.08.–18.08.2023
86473Näkövammaisten aikuisten kurssi työelämästä poissa oleville28.08.–01.09.2023
86474Näkövammaisten aikuisten kurssi työelämästä poissa oleville20.11.–24.11.2023

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumisvalmennuksen tarve.