Näkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Kela

NÄKÖ-sopeutumisvalmennus aikuisille

Sopeutumisvalmennuskurssilla kuntoutuja ja hänen läheisensä saavat tukea arkeen ja elämään heikentyneen näön kanssa. Kurssi tarjoaa tietoa näköasioista, niiden hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Kursseilla tehdään myös erilaisia harjoitteita ja keskustellaan asiantuntijoiden sekä muiden kurssilaisten kanssa hyvässä ilmapiirissä. Kurssilla etsitään keinoja ja toimintatapoja, joilla kurssilainen ja hänen läheisensä voivat vahvistaa omia voimavarojaan elämänhallintaa sekä aktiivista osallistumista omassa arjessaan. Lisäksi kuntoutujaa autetaan luomaan ja vahvistamaan työ-, opiskelu- tai harrastuskykyä tukevia verkostoja. Tavoitteena on parempi ja mielekkäämpi arki näön haasteista huolimatta.

Rakenne ja toteutus

Kurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta. Läheinen voi osallistua kuntoutukseen 2 vrk kurssin alussa. Kurssin toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä.

Sopeutumisvalmennuksen maksaa Kela ja osallistujilla on mahdollisuus hakea myös matkakorvausta sekä kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta.

 

Tulevat kurssit

NroKurssin nimiJaksojen ajankohdat
75388Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
yli 68-vuotiaille
7.–11.12.2020
75384Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
alle 68-vuotiaille
14.–18.12.2020
76677Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
alle 68-vuotiaille
15.–19.2.2021
76680Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
yli 68-vuotiaille
22.–26.2.2021
76678Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
alle 68-vuotiaille
3.–7.5.2021
76679Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
alle 68-vuotiaille
31.5.–4.6.2021
76682Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
yli 68-vuotiaille
30.08.–03.09.2021
76681Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
yli 68-vuotiaille
06.09.–10.09.2021
76683Näkö-sopeutumisvalmennuskurssi
yli 68-vuotiaille
08.11.–12.11.2021

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumisvalmennuksen tarve.