Harkinnanvarainen kuntoutu

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus vastaa asiakkaan omaan kuntoutustarpeeseen. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyä ja voimavaroja omassa elinympäristössä. Kuntoutuksessa omaa terveyden- ja elämäntilannettasi tutkitaan ja kuntoutumistasi edistetään yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Tarjoamme Kelan moniammatillista yksilökuntoutusta aikuisten neurologisella, tules- ja reuma- sekä yleispalvelulinjalla.

Kohderyhmä

Kelan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua, kun kokee tarvitsevansa kuntoutusta työ- ja toimintakykyä turvatakseen. Harkinnanvaraista kuntoutusta voivat hakea myös yli 65-vuotiaat (toisin kuin Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta).

Kuntoutukseen hakeutumisen taustalla voi olla esimerkiksi:

  • tuki- ja liikuntaelinsairaus
  • reumasairaus
  • neurologinen sairaus tai vamma, kuten AVH, MS, ALS, Parkinson, CP, selkäydinvamma
  • lihassairaus tai
  • vamman tai tapaturman jälkitila, joka rajoittaa liikunta- ja toimintakykyä.

Toteutus

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen pituus on enintään 16 vuorokautta, ja se jakaantuu kolmeen 5 vuorokauden jaksoon. Aloitusjaksolla kuntoutujan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet ja luodaan omat voimavarat huomioiva henkilökohtainen kuntoutusohjelma. Ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, jotka tukevat kuntoutujan omia tavoitteita.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Mukana on myös muuta kuntoutushenkilöstöä sekä esimerkiksi liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat. Kuntoutusjaksolla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avustukseen.

Kuntoutusjakso sisältää yksilöllisten terapioiden lisäksi myös ryhmätoimintaa kuten liikunta-, toiminta-, peli- ja kuntosaliryhmiä sekä luentoja ja ryhmäkeskusteluja. Tarjoamme paljon erilaisia esteettömiä mahdollisuuksia mukavaan toimintaan ja harrastamiseen vapaa-ajalla: keilausta, jousi- ja ilma-aseammuntaa, puhallustikkaa – kokeile turvallisesti ja innostu uusista harrastusideoista.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Katso täältä esimerkkihakemus: Esimerkkihakemus KU132 (Harkinnanvarainen kuntoutus)