Harkinnanvarainen kuntoutu

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus tukee toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi sinun omassa arjessasi. Se on kokonaisuudessaan Kelan kustantama palvelu, joka sisältää majoituksen täysihoidolla. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa aidosti välittävät ja osaavat kuntoutuksen ammattilaisemme työskentelevät kanssasi kohti omia tavoitteitasi, jotka määrittelet itse oman kuntoutuksesi alussa.

Yksilölliseen kuntoutukseen voit päästä silloin, kun sairautesi ja elämäntilanteesi vaativat yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa tarkastelua kuin esimerkiksi ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Voit olla työelämässä tai poissa työelämässä, ja tähän Kelan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen ei ole ikärajaa.

Kela voi kustantaa jopa viiden vuorokauden osallistumisen kuntoutukseen myös läheisellesi, jos osallistuminen on tarpeen kuntoutumisesi edistämiseksi.

Kenelle Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus sopii?

Kelan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voit hakeutua, kun koet tarvitsevasi monipuolista tukea sairautesi aiheuttamaan elämäntilanteeseesi ja esimerkiksi toimintakyvyn turvaamiseksi. Tilanteesi on siinä mielessä kokonaisvaltainen, että tarvitset kuntoutuksen yksilöllistä suunnittelua ja toteuttamista. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa ei ole ikärajaa. (Katso myös Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus alle 65-vuotiaille.)

Tarjoamme Kelan moniammatillista yksilökuntoutusta aikuisten neurologisella, tules- ja reuma- sekä yleispalvelulinjalla, joten kuntoutukseen hakeutumisen taustalla voi olla hyvin monenlaisia tekijöitä. Sinulla voi olla esimerkiksi:

  • tuki- ja liikuntaelinsairaus
  • reumasairaus
  • neurologinen sairaus tai vamma, kuten AVH, MS, ALS, Parkinson, CP, selkäydinvamma
  • lihassairaus tai
  • vamman tai tapaturman jälkitila, joka rajoittaa liikunta- ja toimintakykyä
  • muu elämänlaatua tai arjen toimintakykyä haittaava sairaus.

Miten moniammatillinen yksilökuntoutus toteutetaan?

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen pituus on enintään 15 vuorokautta, ja se jaetaan kolmeen 5 vuorokauden jaksoon. Aloitusjaksolla kuntoutujan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet ja luodaan omat voimavarat huomioiva henkilökohtainen kuntoutusohjelma. Ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, jotka tukevat kuntoutujan omia tavoitteita.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi sekä tarvittaessa sosionomi, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Mukana on myös muuta kuntoutushenkilöstöä sekä esimerkiksi liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat. Kuntoutusjaksolla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avustukseen tarvittaessa.

Yksilöllisen moniammatillisen kartoituksen ja ohjauksen lisäksi saat ainutlaatuista tukea myös omalta kuntoutujaryhmältäsi. Ryhmän antama tuki antaa lisää kuntoutusmotivaatiota ja osaltaan kannustaa omiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Kuntoutusjakso sisältää yksilöllisten terapioiden lisäksi myös ryhmätoimintaa kuten liikunta-, toiminta-, peli- ja kuntosaliryhmiä sekä luentoja ja ryhmäkeskusteluja. Tarjoamme paljon erilaisia esteettömiä mahdollisuuksia mukavaan toimintaan ja harrastamiseen vapaa-ajalla: keilausta, jousi- ja ilma-aseammuntaa, kädentaitoja – kokeile turvallisesti ja innostu uusista harrastusideoista.

Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus – kokemuksia

”Olen iloinen siitä, että asiantuntijoilla on aikaa aidosti kohdata ja kuunnella asiakasta. He haluavat kartoittaa kaikki toimintakykyyn vaikuttavat osa-alueet ja pohtia yhdessä asiakkaan kanssa niiden merkitystä arkeen. Monet asiakkaamme kokevat merkitykselliseksi, että he saavat rauhassa kertoa oman kokonaisvaltaisen tilanteensa ja usein tätä kautta on löytynyt myös ratkaisuja arjen helpottumiseen sekä selviytymiskeinoja päivittäisen elämän haasteisiin.

Jokaiselle asiakkaalle haasteet ja arjen merkitykselliset muutokset ovat yksilöllisiä. Esimerkiksi eräs asiakkaamme koki, että kuntoutuksen myötä hän löysi takaisin oman elämänhallinnantunteen. Hän sai kadoksissa olleen päivärytmin uudelleen hallintaan ja sen myötä hän on kyennyt aloittamaan jopa uuden liikunnallisen harrastuksen.”

Lue koko blogiteksti täältä.

Mitä moniammatillinen yksilökuntoutus maksaa?

Kuntoutus on asiakkaalle kokonaan maksutonta ja Kela kustantaa myös majoituksen kahden hengen huoneessa täysihoidolla. Yhden hengen huoneen voi saada käyttöönsä omakustanteisesti niin kauan kuin huoneita riittää.

Kela maksaa myös kuntoutusrahaa ja matkakorvausta.

Miten moniammatilliseen yksilökuntoutukseen pääsee?

Ota kuntoutustarpeesi puheeksi lääkärin kanssa esimerkiksi työterveydessä, yksityislääkärin vastaanotolla, terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Halutessasi voit tulostaa tästä esitteen mukaasi keskustelun pohjaksi: Avaa tulostettava esite tästä.  Lääkäri voi kirjoittaa sinulle B-lausunnon, jossa hän suosittelee sinulle moniammatillista yksilökuntoutusta.

Täytä Kelan hakemus KU132 ja toimita hakemus sekä lääkärinlausunto Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Katso täältä esimerkkihakemus: Esimerkkihakemus KU132 (Harkinnanvarainen kuntoutus)