Mielenkuntoutus

Kuntoutusta mielen hyvinvointiin

Tarjoamme Kelan kuntoutuskursseja pitkään sairastaneille ja masennusta sairastaville aikuisille sekä masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä sairastaville nuorille. Kelan kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mielen hyvinvointiin suunnatut kuntoutuspalvelumme auttavat tunnistamaan omia voimavaroja sekä turvaavat tai parantavat työ- ja toimintakykyä omassa arjessa. Samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa käydyt keskustelut ja yhdessä tekeminen antavat uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen sekä lisäävät itsetuntemusta ja -arvostusta.

Kuntoutuskurssien ohjelma sisältää käytännön harjoittelua, keskustelua ja monenlaista tekemistä sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Saat tietoa omasta terveydestä, opiskelussa tai työssä selviytymisestä ja pääset kokeilemaan erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon yksilölliset voimavarat, ja jokainen voi olla mukana omalla tavallaan.

Mielenterveyskuntoutuksestamme vastaa psykologi Miia Lehesvuori, p. 040 689 0289.

Verso

Kuntoutuskurssit aikuisille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä kuten skitsofreniaa, psykooseja, vaikeaa masennusta, pakko-oireisia häiriöitä tai ahdistuneisuushäiriöitä.

ORAS

ORAS-avokuntoutuskurssit on suunnattu työssä oleville tai opiskeleville aikuisille, joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus.

Nuorten mielenterveys

Kuntoutuskursseja 16-28-vuotiaille nuorille, jotka sairastavat masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä.

ITU-kuntoutuskurssit
NUPPU-avokuntoutuskurssit