Lisää Kelan kuntoutuspalveluja esimerkiksi masennusta sairastaville

Lisää Kelan kuntoutuspalveluja esimerkiksi masennusta sairastaville

SILMU-kuntoutus alkaa vuonna 2021 Kankaanpäässä!

Kela on tehnyt hankintapäätökset koskien mielenterveyskuntoutusta vuosille 2021–2023. Kuntoutuskeskus Kankaanpää on valittu palveluntuottajaksi koskien masennusta, ahdistuneisuutta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä sekä pitkäkestoisia mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskursseille.

Täysin uutta mielenterveyskuntoutus ei Kankaanpäässä ole, sillä nykyistä aiemmilla kausilla on tuotettu kuntoutusta muun muassa masennukseen tai työuupumukseen sairastuneille. Nykyiselläkin kaudella yksi VERSO-kurssi vuosittain on toteutettu pitkään mielenterveyden häiriöitä sairastaneille.

On hienoa, että pääsemme taas tuottamaan laajemmin näitä palveluja, sillä meillä on jo tätä varten olemassa erittäin osaava mielenterveyskuntoutustyöryhmä. Saimme tässä tarjouskilpailussa masennusta sairastavien SILMU-kursseja peräti yhdeksän kappaletta per vuosi, kertoo palvelupäällikkö Riitta Korte-Mäkiranta.

Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu muun muassa erikoislääkäri, psykologi, sosionomi ja fysioterapeutti. Yhdessä ammattilaisten ja muiden kurssilaisten avulla kohennetaan kuntoutujien henkisiä voimavaroja ja vahvistetaan sosiaalista ja liikunnallista aktiivisuutta. Toimivien tukiverkkojen löytyminen omaan arkeen on myös yksi kurssin tärkeistä teemoista – oma kurssiryhmä muodostuukin monille myös tärkeäksi uudeksi tukiverkoksi.

Masennus on suurin työkyvyttömyyden aiheuttajista Suomessa. Kuntoutuksen tavoitteena onkin turvata kuntoutujan työkykyä, jotta hän pystyisi elämään mahdollisimman täysipainoista elämää yhteiskunnassamme. Masennuskuntoutuspalveluilla on siis yksilön lisäksi yhteiskunnallisestikin iso merkitys.

Masentuneelle ihmiselle läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tuki kuntoutukseen hakeutumisessa on tärkeää. Tässä tarvitsemme yhteistyötä monien kuntoutujan verkostojen kanssa siinä, että palveluja tarvitsevat ja niistä hyötyvät henkilöt löytävät palvelut ja saavat hakeuduttua niiden piiriin, johtava lääkäri Anne Pinola toteaa.

Toisena kohderyhmänä uusille mielenterveyskuntoutuskursseille ovat pitkään mielenterveydenhäiriöitä sairastaneet. Näille  VERSO-kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on esimerkiksi skitsofrenia, psykoosi tai pitkään jatkunut vaikea masennus. VERSO-kuntoutusta alkaa tulevalla kaudella Kankaanpäässä viisi kurssia vuodessa.

Kuntoutuskurssit toteutuvat kolmessa viiden vuorokauden jaksossa noin vuoden sisällä. Kuntoutukseen voi hakeutua kaikkialta Suomesta ja jokaiselle kurssille mahtuu kymmenen kuntoutujaa.  Kuntoutuja hakee kuntoutusta Kelalta, ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Monesti avainasemassa kuntoutukseen ohjaamisessa ovat esimerkiksi työterveyshuollon ammattilaiset tai terveyskeskuslääkärit.

Lue lisää SILMU-kursseista täällä.

Lue lisää VERSO-kursseista täällä.