Kelan sopeutumisvalmennuskurssit lihassairaudet ja dystrofiat, myastenia gravis

Lihassairaudet

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit aikuisille
Lihassairaudet ja dystrofiat
Myastenia gravis

Kurssin tavoitteena on turvata ja parantaa  työ- tai opiskelukykyä sekä itsenäistä toimimista arjessaan.  Sopeutumisvalmennuskurssilla toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden.  Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan oman sairauden aiheuttamia rajoitteita, mutta toisaalta löytämään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimimiseen.  Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sai­rastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

Kohderyhmä

Kurssien kohderyhmänä ovat lihassairautta, dystrofiaa, spinaalista lihasatrofiaa tai myastenia gravista  sairastavat aikuiset, joilla sairaudesta aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana  3 vuorokautta päätösjakson lopussa. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn, tukemaan arkielämässä selviytymistä, omien voimavarojen tunnistamista ja toimintakyvyn ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Kuntoutuksesta vastaa osaava moniammatillinen työryhmä.

Kurssiajankohdat

[table “9” not found /]

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)