Lihassairaudet nuoret

Lihassairaiden kuntoutuskurssit nuorille

Ääreishermo- tai lihassairautta sairastavien 13-25 -vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennus, osittainen perhekurssi

Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan ja turvataan nuoren kykyä opiskella tai työskennellä. Osallistujat saavat paljon ajankohtaista tietoa nuorten lihassairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta sekä keinoja oman arjen hallintaan. Kurssilla tuetaan nuoren hyvää kasvua ja kehitystä sekä ohjataan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista. Yhtenä tärkeimmistä kurssin tavoitteista on myös tutustua muihin nuoriin ja päästä jakamaan kokemuksia muiden kanssa.

Jokaisen osallistujan yksilölliset tavoitteet kurssijaksolle perustuvat hoitavan tahon B-lääkärinlausuntoon, vastaavaan lääketieteelliseen selvitykseen tai kuntoutussuunnitelmaan.

Rakenne ja toteutus

Sopeutumisvalmennuskurssi on kestoltaan 5 vrk. Osallistujan läheinen voi olla mukana Kelan kustantamana 2vrk kurssin lopussa.

Suurimmaksi osaksi kursseilla toimitaan ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssiin ohjelmaan kuuluu myös yksilöllisiä keskusteluja ja tapaamisia.

 

Hakeminen

Kurssille voi hakea joko vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lomakkeella KU104 tai harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella KU132. Toimita kuntoutushakemus ja lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma viimeistään 2 kuukautta ennen kurssin alkua esivalintataholle: Lihastautiliitto ry/Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Läntinen pitkäkatu 35, 20100 TURKU. Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään kuukausi ennen hakuajan päättymistä.

Ota yhteyttä!

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi

Lihastautiliitto:
Ritva Pirttimaa
050 572 2784 tai
ritva.pirttimaa@lihastautiliitto.fi