Reumalapset

Reuma

Reumaa sairastavien lasten perhekurssi

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen sairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Kursseilla tuetaan vanhempia omassa jaksamisessa ja lapsen kasvatuksessa sekä autetaan myös sisaruksia ymmärtämään sairauden vaikutuksia kotona ja kaveripiirissä. Kurssin avulla tavoitellaan perheelle mahdollisimman sujuvaa arkea lapsen sairaudesta huolimatta. Tärkeänä antina on myös vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Sopeutumisvalmennuksessa tuetaan hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa sekä autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Rakenne ja toteutus

Kurssit ovat kestoltaan 2×5 vuorokautta. Perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Kurssin toteuttaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä, jolla on lasten reuman erityisosaaminen. Kurssilla toimitaan pääosin ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen hyödyntämisen ja osallistumisen itselle sopivalla tavalla. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä yhdessä tekemisen avulla.

Ohjelma toteutetaan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan niin, että kuntoutus on mielekästä kaikille. Lapsille ja aikuisille on sekä omaa että yhteistä ohjelmaa, ja ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä ja toiveet.

Kurssin maksaa Kela, ja vanhemmilla on mahdollisuus hakea työstä poissaoloajalta kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.

Kysy lisätietoa lasten kuntoutuksesta!

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi