Lasten kuntoutus banneri

Lasten kuntoutus

Tervetuloa Lastenkuntsarille! Tarjoamme Kelan lasten kuntoutusta Kuntoutuskeskus Kankaanpään hauskassa ympäristössä. Kelan kuntoutuspalvelujamme lapsille ovat vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus sekä sekä sopeutumisvalmennuskurssit. Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapset, joilla sairaus tai vamma aiheuttaa haasteita lapsen ja perheen arkeen. Lasten kuntoutuksen tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön. Lisäksi Kuntsarilla on kivaa!

Tutustu Lastenkuntsariin!

Kaikki lasten kuntoutuspalvelumme on keskitetty omalle sivustolleen www.lastenkuntsari.fi. Lastenkuntsarista löydät tarkemmat tiedot eri kuntoutusmuodoista sekä sopeutumisvalmennuskurssien aikataulut. Lastenkuntsarissa voit myös tutustua meihin lasten kanssa jo ennen kuntoutukseen tai sopeutumisvalmennuskurssille tuloa.
Lastenkuntsarilla seikkailee myös maskottimme Kunto.
Siirry suoraan lastenkuntsari-sivustolle tästä.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus lapselle

Kelan vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus suunnitellaan lapsen ja perheen oman tilanteen sekä kuntoutustavoitteiden mukaisesti. Tarjoamme Kelan vaativaa lääkinnällistä yksilökuntoutusta lasten ja nuorten neurologisella ja yleislinjalla. Lue lisää yksilöllisestä kuntoutuksesta.

Sopeutumisvalmennuskurssit lapselle

Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla perhe saa perhe saa tietoa muun muassa lapsen erityistarpeista, niiden hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Sopeutumisvalmennuskursseilla toimitaan pääsääntöisesti ryhmissä, joten sopeutumisvalmennuskurssit ovat hyvä tilaisuus päästä juttelemaan muiden vastaavassa tilanteessa olevien lasten ja aikuisten kanssa. Lue lisää sopeutumisvalmennuskursseista.

LAKU-kuntoutus

LAKU-kuntoutus on ihan uusi, Kelan maksama kuntoutusmuoto perheille, joiden lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö. LAKU-kuntoutus on moniammatillista, mutta tulee lähelle lapsen ja perheen arkea, sillä siinä toimitaan perheen arkiympäristössä ja tehdään yhteistyötä lapsen oman arjen verkoston kanssa.

Kuntoutus koostuu perheen tapaamisista oman arjen keskellä sekä palavereista muiden lapsen elämään kuuluvien toimijoiden kanssa. Lisäksi siihen kuuluu myös kaksi mukavaa, perheen yhteistä viikonloppua Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Tällöin tavataan samalla myös muita perheitä. LAKU-kuntoutuksessa perheen saama tuki on pitkäaikaista, sillä kokonaisuus voi olla kestoltaan jopa 1,5 vuotta.

LAKU-kuntoutusta voi hakea 5–15-vuotiaalle lapselle tai nuorelle.

Kuntoutusta haetaan Kelan kautta, ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.
Lue lisää LAKU-kuntoutuksesta täällä. 

Kysy lisää! Kuntoutustoimisto p. 050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Harkinnanvarainen yksilökuntoutus lapselle

Kelan maksama harkinnanvarainen yksilökuntoutuksemme on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on tules- tai reumasairaus. Kuntoutus suunnitellaan lapsen ja perheen oman tilanteen sekä kuntoutustavoitteiden mukaisesti. Tarjoamme Kelan harkinanvaraista yksilökuntoutusta lasten ja nuorten tules- ja reumalinjalla.

Kysy lisää! Kuntoutustoimisto p. 050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Lasten kuntoutus banneri klikkaa