fbpx
Kelan kuntoutuskurssit

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä järjestetään vuosittain laaja valikoima Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja erilaisille kohderyhmille.

Kuntoutuskursseilla tuetaan fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä työssä ja arjessa selviytymistä. Kurssilla saat neuvoja omaan terveyteesi liittyen sekä valmiuksia huolehtia itsestäsi. Kuntoutujien kokemusten mukaan ryhmän tuki on yksi kuntoutuskurssien tärkeimmistä anneista.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Saat hyödyllistä tietoa sekä tukea selviytymiseen sairauden tai vamman kanssa.

Jotkut kursseista ovat perhekursseja, joilla omainen tai perhe voi olla mukana kokonaan tai osan ajasta. Tällöin myös omainen saa lisävalmiuksia kuntoutumisen tukemiseen omassa elinympäristössä.

Kursseja järjestetään sekä vaikeavammaisten kuntoutuksena että harkinnanvaraisena kuntoutuksena.
Kelan kuntoutuskurssijärjestelmästä selviää, montako paikkaa kurssista on varattu vaikeavammaisen ja montako harkinnanvaraisen kuntoutuksen piiriin.

Aivovamma

 Sopeutumisvalmennuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille henkilöille.

AVH

 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden osittaiset perhekurssit, tehostetun käden kuntoutuskurssit sekä painokevennetyn kävelyn kuntoutuskurssit.

Näkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Kela

Näkövamma

Sopeutumisvalmennuskurssit
näkövammaisille aikuisille.

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit lihassairaudet ja dystrofiat, myastenia gravis

Lihassairaudet

 Lihassairautta, dystrofiaa tai
Myastenia gravista sarastavien
sopeutumisvalmennuskurssit

kuntoutuskurssit

TULES

Kuntoutuskurssit henkilöille, joilla on selän, niska-hartiaseudun tai alaraajojen suurten nivelten oireita.

IKKU

IKKU-kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille henkilöille.

Kuulovammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit

Kuulovamma

Sopeutumisvalmennuskurssit
kuulovammaisille aikuisille.

MS-tauti

Kuntoutuskurssit MS-tautia sairastaville.

Omaishoitajille

Omaishoitajat

Kuntoutuskurssit omaishoitajille parikurssina ja yksilökurssina.

ORAS

Avokuntoutuskurssit lievää tai keskivaikeaa masennusta sairastaville.

Parkinson & Dystonia

 Sopeutumisvalmennuskurssit Parkinsonin tautia tai Dystoniaa sairastaville.

Reuma

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit nivelreumaa tai selkärankareumaa sairastaville.

Verso

Kuntoutuskurssit aikuisille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä kuten skitsofreniaa, psykooseja, vaikeaa masennusta, pakko-oireisia häiriöitä tai ahdistuneisuushäiriöitä.

Sydän-avo

 Avokuntoutuskurssit diagnosoitua sydänsairautta sairastaville.

Reuma-avo

Avokuntoutuskurssit nivel- tai selkärankareumaa sairastaville.

TULES-avo

Avokuntoutuskurssit henkilöille, joilla on selän, niska-hartiaseudun tai alaraajojen suurten nivelten oireita.

Veteraani-kuntoutus

Kuntoutusta sotainvalideille, rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, lotille ja Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa kuntoutussihteeriltä
050 394 7524
kuntoutuskeskus@kuntke.fi