Kuntoutuskeskus Kankaanpää keskeyttää toimintansa kevääksi

Kuntoutuskeskus Kankaanpää keskeyttää toimintansa kevääksi

Johtuen vallitsevasta koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä hallituksen sekä Kelan linjauksista Kuntoutuskeskus Kankaanpää on päättänyt keskeyttää toimintansa ajalla 21.3.–31.5.2020. Päätös on meille raskas, mutta vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen ainoa mahdollinen. Kyseinen ajanjakso on määritetty tämänhetkisen tiedon perusteella, mutta siihen voidaan tehdä muutos mikäli epidemiatilanne sen mahdollistaa tai niin vaatii.

Tällä hetkellä talossa olevat kuntoutujat pyritään saamaan turvallisesti kotimatkalle viimeistään perjantaina 20.3. Huolehdimme kaikkien kuntoutujien osalta siitä, että heillä on kotipaikkakunnalla tarvittavat tukipalvelut kunnossa jo viikonlopun osalta.

Huolehdimme kevään kuntoutujien kanssa henkilökohtaisesti kuntoutusten siirtämisestä ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Joitain kuntoutuspalveluja voi olla mahdollista toteuttaa edelleen, esimerkiksi etäyhteyksiä käyttäen, ja näistä tehdään suunnitelmaa parhaillaan. Kuntoutussihteerimme ottavat puhelimitse tai kirjeitse yhteyttä asiakkaisiin, joilla olisi ollut kuntoutus kevään aikana. Tarvittaessa kuntoutuja voi ottaa yhteyttä myös Kelaan, mutta palvelut ovat tällä hetkellä melko ruuhkautuneita. Kelaan voi ottaa yhteyttä netissä www.kela.fi/asiointi ja puhelimitse 020 692 205.

Ravintola-, hotelli-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintojen osalta otamme yhteyttä kevääksi varauksia tehneisiin asiakkaisiin. Varaukset voidaan perua tai siirtää uuteen ajankohtaan kuluitta.

Tämän viikon ajan asiakaspalvelumme toimii numeron 02 57 333 kautta normaalisti. Tiedotamme kanavissamme myöhemmin siitä, miten meihin saa yhteyden toiminnan katkon aikana. Seuraa kuntke.fi-sivustomme Ajankohtaista-osiota sekä sosiaalisen median kanaviamme.

Toivomme voimia ja jaksamista kaikille, jotka jäävät nyt toistaiseksi ilman kuntoutuspalveluja – myös niitä arjen toimintakyvyn turvaavia avokuntoutuksia. Toivottavasti saamme kesäkuun alusta aloittaa vilkkaan kesän merkeissä!

Kaikesta huolimatta hyvää kevättä, terveyttä ja toiveikkuutta kaikille suomalaisille!

Kuntoutuskeskus Kankaanpää