mielenterveyskuntoutus
Mielenterveyskuntoutus

Kuntoutusta mielen hyvinvointiin

Tarjoamme Kelan kuntoutuskursseja pitkään sairastaneille ja masennusta sairastaville aikuisille sekä masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä sairastaville nuorille. Kelan kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mielen hyvinvointiin suunnatut kuntoutuspalvelumme auttavat tunnistamaan omia voimavaroja sekä turvaavat tai parantavat työ- ja toimintakykyä omassa arjessa. Samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa käydyt keskustelut ja yhdessä tekeminen antavat uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen sekä lisäävät itsetuntemusta ja -arvostusta.

Kuntoutuskurssien ohjelma sisältää käytännön harjoittelua, keskustelua ja monenlaista tekemistä sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Saat tietoa omasta terveydestä, opiskelussa tai työssä selviytymisestä ja pääset kokeilemaan erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon yksilölliset voimavarat, ja jokainen voi olla mukana omalla tavallaan.

Mielenterveyskuntoutuksestamme vastaa psykologi Miia Lehesvuori, p. 040 689 0289.

Verso-kuntoutuskurssit

VERSO-kurssit on suunnattu aikuisille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä kuten skitsofreniaa, psykooseja, vaikeaa masennusta, pakko-oireisia häiriöitä tai ahdistuneisuushäiriöitä. Kuntoutujalla on voimassa oleva hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutuskurssi niveltyy.

Kuntoutuskurssilla vahvistetaan omaa itseluottamusta ja opitaan tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja. Arjen hallinnan ja sosiaalisen osallisuuden sekä tukiverkostojen vahvistamisen kautta autetaan kuntoutujaa selviytymään opiskelussa, työssä tai muissa arjen toiminnoissa.

Toteutus ja rakenne

VERSO-kuntoutuskurssi koostuu kolmesta 5 vuorokauden kuntoutusjaksosta Kankaanpäässä täysihoidolla. Toteutuksesta vastaa osaava, mielenterveyskuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen työryhmä.

Kurssi sisältää paljon ryhmässä toimimista, yhdessä tekemistä ja keskustelua sekä lisäksi yksilöllisiä tapaamisia. Ohjelma muovautuu osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan niin, että toiminta on mielekästä koko ryhmälle.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja Kelalta on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

Hakuohjeet

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, josta käy ilmi kuntoutuskurssin tarve, tai julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kysy lisätietoa:

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Psykologi, psykoterapeutti
Miia Lehesvuori
040 689 0289 tai miia.lehesvuori@kuntke.fi

 

verso-kuntoutuskurssi

Oras-avokuntoutuskurssit

ORAS-avokuntoutuskurssit on suunnattu työssä oleville tai opiskeleville aikuisille, joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus. Kurssille voivat hakea Satakunnan, Varsinais-Suomen tai Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asuvat henkilöt.

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa työ- ja toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta itselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja tukemaan työssä jaksamiseen liittyviä voimavaroja ja vahvuuksia psyykkisiä kuormitustekijöitä. Lisäksi kuntoutujaa autetaan luomaan ja vahvistamaan työ- tai opiskelukykyä tukevia verkostoja.

Kurssin toteutus

ORAS-avokuntoutuskurssi koostuu 1 kokonaisesta kuntoutuspäivästä sekä 3 yksilöllisestä ja 11 ryhmämuotoisesta käyntikerrasta (4h). Avokurssi sisältää ruokailun tai välipalan muttei yöpymisiä kuntoutuskeskuksessa. Kokonaisuus toteutuu noin 8 kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Kurssin toteutuksesta vastaa mielenterveys-kuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen työryhmä.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja Kelalta on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

Hakuohjeet

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU132. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, josta käy ilmi avokuntoutuskurssin tarve.

Kysy lisätietoa

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Psykologi, psykoterapeutti
Miia Lehesvuori
040 689 0289 tai miia.lehesvuori@kuntke.fi

oras-avokuntoutuskurssi

Nuorten mielenterveys

Tarjoamme kuntoutuskursseja 16-28-vuotiaille nuorille, jotka sairastavat masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä.

ITU-kuntoutuskurssit
NUPPU-avokuntoutuskurssit

Mielenterveyskuntoutus nuorille