mielenterveyskuntoutus
Mielenterveyskuntoutus

Kuntoutusta mielen hyvinvointiin

Tarjoamme Kelan kuntoutuskursseja mielen hyvinvointiin pitkään sairastaneille ja masennusta tai ahdistuneisuutta sairastaville aikuisille sekä työelämän uupumisoireisiin. Kelan kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mielen hyvinvointiin suunnatut kuntoutuspalvelumme auttavat tunnistamaan omia voimavaroja sekä turvaavat tai parantavat työ- ja toimintakykyä omassa arjessa. Samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa käydyt keskustelut ja yhdessä tekeminen antavat uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen sekä lisäävät itsetuntemusta ja -arvostusta.

Kuntoutuskurssien ohjelma sisältää käytännön harjoittelua, keskustelua ja monenlaista tekemistä sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Saat tietoa omasta terveydestä, opiskelussa tai työssä selviytymisestä ja pääset kokeilemaan erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon yksilölliset voimavarat, ja jokainen voi olla mukana omalla tavallaan.

Verso-kuntoutuskurssit

VERSO-kurssit on suunnattu aikuisille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä kuten skitsofreniaa, psykooseja, vaikeaa masennusta, pakko-oireisia häiriöitä tai ahdistuneisuushäiriöitä. Kuntoutujalla on voimassa oleva hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutuskurssi niveltyy.

Kuntoutuskurssilla vahvistetaan omaa itseluottamusta ja opitaan tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja. Arjen hallinnan ja sosiaalisen osallisuuden sekä tukiverkostojen vahvistamisen kautta autetaan kuntoutujaa selviytymään opiskelussa, työssä tai muissa arjen toiminnoissa.

Lue lisää VERSO-kuntoutuksesta täällä.

 

Kysy lisätietoa:

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

 

 

verso-kuntoutuskurssi

Oras-kuntoutuskurssit

ORAS-kuntoutuskurssit on suunnattu työssä oleville tai opiskeleville aikuisille, joilla on diagnosoitu työhön liittyviä psyykkisiä kuormitusoireita sekä esimerkiksi ahdistusta, unettomuutta tai lievää masennusta.

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa työ- ja toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta itselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja tukemaan työssä jaksamiseen liittyviä voimavaroja ja vahvuuksia psyykkisiä kuormitustekijöitä. Lisäksi kuntoutujaa autetaan luomaan ja vahvistamaan työ- tai opiskelukykyä tukevia verkostoja.

Lue lisää ORAS-kuntoutuksesta täällä.

Kysy lisätietoa

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai kuntoutustoimisto@kuntke.fi

 

Mielenterveyskuntoutus nuorille