Kivusta ja psykologiasta

Kivusta ja psykologiasta

Jos sinulla olisi pitkittyneitä kovia kipuja ja sinut ohjattaisiin psykologin vastaanotolle, mitä ajattelisit siitä? Mieleesi saattaisi tulla seuraavia ajatuksia: eikö kipuani uskota? Luullaanko että minulla on mielenterveyden ongelmia?  Eihän psykologi tiedä selän rakenteesta tai ohjaa fyysisiä harjoituksia. Diagnoosiakaan psykologi ei tee, eikä määrää lääkkeitä. Mitä hyötyä psykologista voisi olla?

Kysyn uusilta asiakkailtani usein, onko hän aiemmin tavannut psykologia ja millaisia ajatuksia ja odotuksia hänellä on tapaamisemme suhteen. Joskus tapaamani ihminen on hieman varautunut, ehkäpä peläten että hänen kipuaan ei oteta todesta. Taustalla saattaa olla vastakkainasettelu mielen ja kehon välillä. Tieto kivun luonteesta on kuitenkin muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana tieteellisen tutkimuksen ansiosta. Nykyään tiedetään hyvin, että keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon etenkin, kun puhutaan kivusta. Vanhat uskomukset kivusta elävät kuitenkin sitkeästi.

Kipu on joskus luopumista

Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen kudosvaurioon ja jota kuvataan kudosvaurion käsittein. Näin kivun käsite on määritelty kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen mukaan. Akuutissa kivussa, eli äkillisessä normaalissa kivussa painottuu biologinen puoli. Esimerkiksi kudosvaurion tai tulehduksen osalta on tärkeää löytää kivun syy ja vaikuttaa siihen, sekä lievittää kipua lääkityksellä. Tällöin kipu on varoitusmerkki vaarasta joka uhkaa kehoamme. Akuutin kivun hoidossa on harvemmin tarvetta psykologisille hoidoille.

Kun kipu pitkittyy, puhutaan kroonisesta kivusta. Kipujen pitkittyessä psyykkisen ja sosiaalisen puolen merkitykset alkavat korostua. Krooninen kipu ei tavallisesti ole tarkoituksenmukaista, eli sille ei ole löydettävissä samalla tavalla vaarasta varoittavaa merkitystä kuten akuutilla kivulla (poikkeuksena voivat olla kuitenkin esim. reumaan ja nivelrikkoon liittyvät kivut). Joskus pitkittyneitä kipuja ei pystytä lääketieteellisin hoidoin poistamaan kokonaan ja niiden kanssa täytyy opetella elämään. Tämä voi tarkoittaa sitä, että täytyy opetella toimimaan uudella tavalla elämässä, ehkä myös alkaa suhtautua asioihin eri lailla.

Joskus pitkittyneiden kipujen kanssa selviytymisessä ratkaisevaa voi olla se, miten ihminen kohtaa oman kipunsa, ja siihen liittyvät menetykset.

Kun kipu on kovaa, eikä sitä voida täysin lievittää, joutuu ihminen usein luopumaan asioista elämässään. Luopumaan ehkäpä virkistävästä unesta, energisyydestään, hyvästä keskittymiskyvystä, mielen tyyneydestään, harrastuksesta, ehkä jopa työstä. Voi tuntua siltä, että pää haluaa sinun olevan toimelias ja puuhakas kuten ennen, mutta kipuileva selkä tai polvet eivät mahdollista elämän jatkuvan kuten aiemmin. Nämä luopumiset voivat olla väliaikaisia tai joskus pysyviä, mutta niihin kaikkiin liittyy menetyksen käsittelyä, surua ja turhautumista.

Kivun kanssa selviytyminen

On hyvin yleistä, että ihmiset tietävät mitä heidän kannattaisi tehdä voidakseen paremmin, mutta näiden muutosten toteuttaminen käytännössä voi olla vaikeaa.

Psykologi voi olla tukena, kun alat toteuttamaan elämäntapamuutoksia jotka auttavat pärjäämään kivun kanssa. Hän voi auttaa sinua löytämään voimavaroja muutokseen ja keinoja vahvistaa motivaatiotasi. Voi olla, että täytyy löytää uusi rauhallisempi tapa elää, itseään enemmän kuunnellen, uusia elämänsisältöjä löytäen. Se voi olla erilainen tapa, mutta ei huonompi tai vähempiarvoinen kuin vanha tapa. Uusien asioiden ja asenteiden löytyminen voi olla työlästä ja apu voi tulla tarpeen. Tässä voi auttaa esimerkiksi vertaistuki tai tilanteen jäsentäminen yhdessä ammattilaisen kanssa.

Elämän vastoinkäymisiä voi lähestyä monesta näkökulmasta ja joskus niistä voi löytää myös jotain arvokasta. Elämässä olevien asioiden tärkeysjärjestys voi muuttua ratkaisevalla tavalla, tai ihminen oppii lopulta kuuntelemaan itseään ja ottamaan itsensä huomioon. Kivun psykologinen käsittely tällä tavoin voi parantaa ihmisen toimintakykyä ja elämän laatua.

Tavoitteletpa sitten elämäntapamuutoksia joilla saat kipujasi paremmin hallintaan tai kamppailet kipuihin liittyvän epävarmuuden ja pelkojen kanssa: olivatpa ongelmasi pieniä tai suuria, niin tervetuloa keskustelemaan näistä ja monista muista näkökulmista myös psykologin kanssa.

Teemu Hallikainen,
psykologi
Kuntoutuskeskus Kankaanpää