KIILA

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus – Kelan kustantama ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea ammatillista työkykyäsi sekä edistää pysymistäsi työelämässä. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutustarpeeseen johtaneita syitä sekä nykyistä työnhallintaa. Kiila-kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä mahdollisen työnantajasi sekä työterveyshuoltosi kanssa, jotta kuntoutuksella olisi kokonaisvaltaisia ja konkreettisia vaikutuksia työelämääsi. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja se perustuu sinun ajankohtaiseen ja yksilölliseen kuntoutustarpeeseesi.

KIILA-kuntoutus on suunnattu alle 67-vuotiaille, työelämässä oleville henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt.  Hakija voi työskennellä vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa tai toimia yrittäjänä. Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulle ei olisi järjestetty työterveyshuoltoa, sillä suosituksen KIILA-kuntoutukseen voi saada myös perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

Tarjoamme KIILA-kuntoutusta yksilöllisenä ja kurssimuotoisena palveluna.

KIILA-YKSILÖKUNTOUTUS

Kuntoutus käynnistyy arviontipäivällä Kankaanpäässä ja jatkuu työelämäasiantuntijan yhteydenotolla, jossa myös esimies on mukana. Tämän jälkeen alkavat varsinaiset kuntoutusjaksot, joissa toimitaan myös ryhmässä 3–5 muun KIILA-yksilökuntoutujan kanssa.

Kuntoutusjaksojen välissä työelämäasiantuntija ottaa sinuun yhteyttä tai tulee käymään työpaikallasi tavoitteiden etenemisen, terveystilanteen ja työn kuormitustekijöiden muutosten kartoittamiseksi. Kuntoutus päättyy loppuarviointiin työelämäasiantuntijan kanssa, ja mukana voivat olla myös työterveyshuollon edustaja sekä esimiehesi. Kuntoutusjaksoihin sisältyy majoitus täysihoidolla.

kiila-kuntoutus

 

Ajankohdat

Kuntoutusjaksoilla myös KIILA-yksilökuntoutujat toimivat osittain 3-5 henkilön ryhmissä.  Samassa kuntoutusryhmässä voi olla eri ammattialojen edustajia, mutta kokoamme myös muutamia ammattialakohtaisia ryhmiä, jotta myös kokemusten jako samaa työtä tekevien kanssa mahdollistuu, ja kuntoutuksesta tulee antoisampi.

Vuoden 2020 ensimmäiset KIILA-yksilökuntoutukset alkavat:

15.04.-17.04.2020 avoin ryhmä
27.05.-29.05.2020 avoin ryhmä
19.08.-21.08.2020 avoin ryhmä

(Kyseiselle aikavälille ajoittuu siis kuntoutuksen aloittava arviointipäivä.)

Hakeminen

Ota yhteys työterveyshuoltoon tai muulle lääkärille, mikäli sinulla ei ole työterveyshuoltoa. Lääkäri kirjoittaa sinulle B-lausunnon kuntoutusta varten. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU101 sekä lomake KU200. Toimita lomakkeet sekä lääkärin B-lausunto Kelaan. Kuntoutuspäätös tehdään Kelassa.

Siirry tästä Kelan sivuille hakuohjeisiin.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

KUNTOUTUKSEN AJAN TOIMEENTULO

Kuntoutus on kokonaisuudessaan Kelan maksamaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa kuntoutusajalta, Kelalta voi hakea kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös matkakorvausta.

KYSY LISÄÄ

KIILA-kuntoutuksen vastaava asiantuntijamme on työfysioterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja Jari Lehtonen.
Kysy lisätietoja KIILA-kuntoutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Jarilta,
p. 050 394 7502 tai
jari.lehtonen@kuntke.fi.

Kuntoutuksen ajankohdista tai käytännön järjestelyistä lisätietoa antaa

Kuntoutussihteeri
puh 050 3947 524
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

KIILA-KUNTOUTUSKURSSI

KIILA-kuntoutuskurssi on ryhmämuotoinen kuntoutus, joka kohdistetaan tietylle työyhteisölle tai jollekin ammattiryhmälle. Ryhmän koko on 5-8 kuntoutujaa.

Kuntoutuskurssin alkua edeltää yhteinen suunnittelukokous kurssin hakijatahon ja mahdollisen työterveyshuollon sekä kuntoutushenkilökunnan kesken. Varsinainen kuntoutus käynnistyy arviontipäivällä Kankaanpäässä ja jatkuu työelämäasiantuntijan yhteydenotolla, jossa myös esimies on mukana.

Tämän jälkeen alkavat varsinaiset kuntoutusjaksot, joissa toimitaan oman KIILA-kuntoutujaryhmän kanssa. Kuntoutusjaksojen väleissä otamme kuntoutujiin yhteyttä tavoitteiden etenemisen, terveystilanteen ja työn kuormitustekijöiden muutosten kartoittamiseksi.

Kuntoutus päättyy loppuarviointiin työelämäasiantuntijan kanssa, ja mukana voivat olla myös työterveyshuollon edustaja sekä esimies. Kuntoutusjaksoihin sisältyy majoitus täysihoidolla.

kiila-kuntoutus 

 

 

HAKEMINEN

KIILA–kuntoutuskurssia voi hakea työpaikka/työterveyshuolto, liitto tai yhdistys. Kurssia haetaan Kelan asiointipalvelussa, jossa tunnistaudutaan suomi.fi-tunnisteella, ja päätöksen kurssin myöntämisestä saa palvelussa samalla kertaa. Tutustu tästä Kelan hakuohjeisiin työnantajille.

Kun KIILA-kuntoutuskurssi on myönnetty, ilmoitamme alkavat kurssit tässä.

Tämän jälkeen työntekijä voi hakea kyseiselle kurssille seuraavasti:

Ota yhteys työterveyshuoltoon tai muulle lääkärille, mikäli sinulla ei ole työterveyshuoltoa. Lääkäri kirjoittaa sinulle B-lausunnon kuntoutusta varten. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU101 sekä lomake KU200. Toimita lomakkeet sekä lääkärin B-lausunto Kelaan. Kuntoutuspäätös tehdään Kelassa.

Siirry tästä Kelan sivuille kuntoutujan hakuohjeisiin.