Kehityshäiriö

Kehitysvamma

Kelan sopeutumisvalmennuskurssi kehitysvammaisille, kehityshäiriöisille tai monivammaisille osittaisena perhekurssina

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on tukea mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa omissa arjen ympyröissä. Kuntoutuksessa autetaan löytämään ja hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä vahvistetaan elämänhallintaa. Kursseilla hyödynnetään vertaistukea ja pyritään luomaan toimiva tukiverkosto omalle kotipaikkakunnalle. Kuntoutujan läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista tukevia elementtejä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kehitysvammaisille, kehityshäiriöisille tai monivammaisille henkilöille. Kuntoutuja voi olla työssä tai poissa työelämästä, kuntoutustuella tai opiskella. Sairaudesta tai vammasta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve, ja työ-, opiskelu- tai toimintakykyä sekä osittain itsenäistä selviytymistä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

 

Kurssin sisältö ja rakenne

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin kokonaispituus on yhteensä 10 vuorokautta , kurssi toteutetaan kahtena 5 vrk:n jaksona. Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti. Omaisen osuus on 2 vrk  ensimmäisen jakson alussa ja 3 vrk viimeisen jakson lopussa.

 

Hakeminen

Kerro  omalle  lääkärillesi  kuntoutustarpeestasi  ja –tavoitteistasi.  Lääkäri  kirjoittaa  B-lausunnon, joka  tarvitaan  kuntoutushakemuksen  liitteeksi. Toimita hakemus  Kelan lomakkeella  KU104  (vaikeavammainen hakija) tai KU132 (harkinnanvarainen hakija)  Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän Tarja Lammille viimeistään 2 kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssille valitaan enintään 8 kuntoutujaa.

Laadukkaat Kelan kuntoutuspalvelut Kankaanpäässä

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!