ITU nuorten

ITU-kuntoutuskurssi nuorille

ITU-kurssit on suunnattu 16–28-vuotiaille nuorille, joilla on diagnosoitu masennus tai ahdistuneisuushäiriö. Ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen tai muu kuormitustekijä omassa elämässä. Kuntoutuskurssilla vahvistetaan omaa itseluottamusta ja persoonallisuutta sekä opitaan tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja. Nuorten kuntoutuksessa tärkeä tavoite on auttaa itsenäistymään sekä selviytymään opiskeluissa tai työelämässä.

Rakenne ja toteutus

Kurssi on muodoltaan 3×5 vuorokautta. Kurssin toteuttaa osaava, mielenterveyskuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen työryhmä.

Kurssi sisältää paljon ryhmässä toimimista, yhdessä tekemistä ja keskustelua sekä lisäksi yksilöllisiä tapaamisia. Ohjelma muovautuu osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan niin, että toiminta on mielekästä koko ryhmälle.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja osallistujat voivat hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

 

Tulevat kurssit

KurssinumeroKohderyhmäJaksojen ajankohdat
7445516–28-vuotiaat21.–25.9.201.–5.2.217.–11.6.21

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.

Ota yhteyttä!

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi