Arvonnan rekisteriseloste

Arvonnan rekisteriseloste

(päivitetty 9.9.2022)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Kuntoutuskeskus Kankaanpää
virallinen nimi Kankaanpään Kangaspolku Oy
y-tunnus 0672632-0

Kelankaari 4
38700 Kankaanpää

02 57 333
respa@kuntke.fi

Rekisteristä vastaa Kuntoutuskeskus Kankaanpään viestintä- ja asiakkuuspäällikkö.

2. Rekisterin nimi

Kuntoutuskeskus Kankaanpään messuarvontarekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään arvontaan osallistumista varten. Mikäli osallistuja ei halua liittyä uutiskirjeen tilaajaksi, henkilötiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti arvonnan suorittamisen jälkeen. Mikäli osallistuja liittyy uutiskirjeen tilaajaksi, henkilötiedot säilytetään. Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden tilaajille suunnatussa viestinnässä. Uutiskirjeen tilaajalla on milloin tahansa oikeus pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot, muita asiakkaan antamia profilointitietoja sekä suostumus tai kieltäytyminen messuarvontarekisteriin liittymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn henkilötiedot saadaan häneltä itseltään rekisterinpitäjän järjestämään arvontaan osallistuessa. Tiedot säilytetään rekisterissä, mikäli rekisteröity hyväksyy tietojen liittämisen uutiskirjerekisteriin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin mikä on suhteessa tarpeellista niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Vain arvontaan osallistuvien tiedot poistetaan rekisteristä heti arvonnan suorittamisen jälkeen. Uutiskirjerekisteriin liittyneiden tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tiedot rekisteristä tai tietojen säilyttäminen katsotaan muusta syystä tarpeettomaksi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja ja palvelimen käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän omien työntekijöiden toimesta. Tietokannat on suojattu asianmukaisin teknisin suojauksin.

10. Oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

    • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
    • saada tutustua tietoihin
    • oikaista tietoja
    • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
    • rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen respa@kuntke.fi