Suomessa on ainutlaatuinen kuntoutusjärjestelmä, jonka tavoitteena on ylläpitää suomalaisten työ- ja toimintakykyä. Monissa kuntoutuskeskuksissa tehdään laadukasta kuntoutustyötä vuosikymmenten kokemuksella, ja vuosien varrella monissa paikoissa toiminta on muovautunut ja laajentunut uusiin palvelu- ja asiakasryhmiin. Se että...

Arvoliiton Eetti & Inno -hanke selvittää innovatiivisuutta yhteiskunnallisissa yrityksissä. Hankkeeseen liittyen Arvoliiton Soilikki Viljanen toteutti Kuntoutuskeskus Kankaanpään vaativan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen asiakkaille kyselytutkimuksen syksyllä 2017. Vastaajina oli 17 naista ja 10 miestä iältään 36-67 vuotta. Tulokset olivat huikeita! Tulokset kertovat, että...

Näkövammaisten kuntoutuksessa painottuu toiminnallisten perustaitojen oppiminen, jotta voi osallistua ja olla aktiivinen omassa arjessa. Jotta voi näkövammasta huolimatta elää mahdollisimman täysipainoista elämää. Näitä perustaitoja ovat pistekirjoitus, mahdollisen näönjäänteen käyttö, apuvälineiden käyttö, sosiaaliset taidot sekä itsenäiseen arkipäivän...

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus tarjoaa keinoja arjessa selviytymiseen sairauden, vamman tai vammautumisen sattuessa kohdalle. Tässä kuntoutusmuodossa kaikilla kuntoutujilla on toimintakyvyn rajoitteita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia avustamisen tarpeita. Kyseessä voi olla esimerkiksi neurologinen sairaus, selkäydinvamma, tuki- ja...

Tätä kirjoittaessani oli kevään ensimmäinen päivä, jolloin näin veden tippuvan räystäältä. Aurinko lämmittää jo. Siitä alkaa olla vuosi, kun kirjoittelin blogitekstiä perhekuntoutuksesta. Tuolloin kuntoutuskeskuksemme perheiden kesä oli edessä ja lasten sopeutumisvalmennus uutta. Nyt me olemme...

[caption id="attachment_3905" align="alignnone" width="1024"] Seija Noppari, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK)[/caption] Suomessa on ainutlaatuinen kuntoutusjärjestelmä, joka on lähtenyt kehittymään 1940- ja 1950-luvuilla erityisesti sodassa ja muissa tapaturmissa syntyneiden vaurioiden ja haittojen korjaamisesta. Vuosikymmenten kuluessa kuntoutuksen näkökulma on muuttunut...