fbpx
IKKU

IKKU-kuntoutus

Kelan kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille monisairaille

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea ikääntyneen henkilön itsenäistä toimimista, osallistumista ja asumista omassa elinympäristössä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen kuin sosiaalinenkin osallistuminen. Kuntoutuskurssilla opitaan myös ymmärtämään omaa ikääntymistä ja elämäntilannetta. Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan yhteisiä kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssille voivat hakea kotona tai palvelutalossa asuvat 68 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla eri sairaudet vaikeuttavat toimintakykyä omassa arjessa. Kuntoutujalla tulee olla riittävän itsenäinen toimintakyky, jotta kykenee liikkumaan omatoimisesti kuntoutuskeskuksessa. Kuntoutujalle on tehty viimeisen vuoden aikana muistitesti (MMSE), josta saadun tuloksen tulee olla yli 24. Kuntoutuja on halukas osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa noin vuoden aikana. Lisäksi kuntoutuskurssiin sisältyy mahdollisuus 1 kotikäyntiin tai verkostoneuvottelu. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa ja kuntoutujan läheinen voi olla mukana 2 vuorokautta viimeisen jakson lopussa.

 

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Liitteeksi tarvitaan lisäksi MMSE-muistitestin tulokset. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kuntoutuskeskus Kankaanpään kuntoutustoimistoon viimeistään 2 kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssille valitaan enintään 8 kuntoutujaa.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)