IKKU

IKKU-kuntoutus

Kelan kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille, joilla on erilaisia terveydellisiä haasteita

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea ikääntyneen henkilön itsenäistä toimimista, osallistumista ja asumista omassa elinympäristössä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen kuin sosiaalinenkin osallistuminen. Kuntoutuskurssilla opitaan myös ymmärtämään omaa ikääntymistä ja elämäntilannetta. Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan yhteisiä kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssille voivat hakea kotona tai palvelutalossa asuvat 68 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.  Kuntoutujalla tulee olla riittävän itsenäinen toimintakyky, jotta hän kykenee liikkumaan omatoimisesti kuntoutuskeskuksessa ilman jatkuvaa avustamista. Kuntoutuja on halukas osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa noin kymmenen kuukauden sisällä. Lisäksi kuntoutuskurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua, kotikäynti jaksojen välissä sekä kuntoutusjaksojen jälkeen 24 seurantayhteydenottoa. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso
77440IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille19.10.–23.10.202015.02.–19.02.2021
77441IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille14.12.–18.12.202006.04.–10.04.2021
78703IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille11.01.–15.01.202107.06.–11.06.2021
78704IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille01.03.–05.03.202123.08.–27.08.2021
78705IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille10.05.–14.05.202101.11.–05.11.2021
78706IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille12.07.–16.07.202129.11.–03.12.2021

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)