IKKU

IKKU-kuntoutus

IKKU-kuntoutukseen voit hakea, kun olet täyttänyt 68 vuotta ja sinulle on erilaisia terveydellisiä haasteita.

Kuntoutuskurssilta saat tukea oman hyvinvointisi ja terveytesi ylläpitämiseen sekä itsenäiseen toimimiseen omassa elinympäristössä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen selviytyminen ja hyvinvointi. Kuntoutuskurssilla opitaan myös ymmärtämään omaa ikääntymistä ja elämäntilannetta. Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan yhteisiä kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssille voivat hakea kotona tai palvelutalossa asuvat 68 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.  Kuntoutujalla tulee olla riittävän itsenäinen toimintakyky, jotta hän kykenee liikkumaan omatoimisesti kuntoutuskeskuksessa ilman jatkuvaa avustamista. Kuntoutuja on halukas osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa noin kymmenen kuukauden sisällä. Lisäksi kuntoutuskurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua, kotikäynti jaksojen välissä sekä kuntoutusjaksojen jälkeen 24 seurantayhteydenottoa. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimiJaksojen ajankohdat
84806IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille17.07.–21.07.202302.10.–06.10.2023
84807IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille21.08.–25.08.202304.12.–08.12.2023
84808IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille25.09.–29.09.202322.01.–26.01.2024
84809IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille30.10.–03.11.202312.02.–16.02.2024

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)