IKKU

IKKU-kuntoutus

Kelan kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille, joilla on erilaisia terveydellisiä haasteita

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea ikääntyneen henkilön itsenäistä toimimista, osallistumista ja asumista omassa elinympäristössä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen kuin sosiaalinenkin osallistuminen. Kuntoutuskurssilla opitaan myös ymmärtämään omaa ikääntymistä ja elämäntilannetta. Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan yhteisiä kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssille voivat hakea kotona tai palvelutalossa asuvat 68 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.  Kuntoutujalla tulee olla riittävän itsenäinen toimintakyky, jotta hän kykenee liikkumaan omatoimisesti kuntoutuskeskuksessa ilman jatkuvaa avustamista. Kuntoutuja on halukas osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa noin kymmenen kuukauden sisällä. Lisäksi kuntoutuskurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua, kotikäynti jaksojen välissä sekä kuntoutusjaksojen jälkeen 24 seurantayhteydenottoa. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi Jaksojen ajankohdat
78708IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille25.10.–29.10.202104.04.–08.04.2022
78709IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille22.11.–26.11.202125.04.–29.04.2022
80330IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille31.01.–04.02.202202.05.–06.05.2022
80331IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille28.02.–04.03.202223.05.–27.05.2022
80332IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille10.04.–14.04.202218.07.–22.07.2022
80333IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille13.06.–17.06.202212.09.–16.09.2022
80334IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille08.08.–12.08.202214.11.–18.11.2022
80335IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille24.10.–28.10.202209.01.–13.01.2023
80336IKKU-kuntoutuskurssi 68 vuotta täyttäneille28.11.–02.12.202206.02.–10.02.2023

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)