Ikäkuntoutus

Ikäihmisten kuntoutuspalvelut

Tarjoamme monenlaisia kuntoutuspalveluja ikäihmisille. Kelan tarjoamasta kuntoutuksesta IKKU-kuntoutuskurssit on suunnattu yli 68-vuotiaille, joilla on erilaisia ikääntymisen mukanaan tuomia terveyshaasteita. Lisäksi tarjoamme laadukkaita ja asiantuntevia kuntoutuspalveluja sotaveteraaneille ja -invalideille sekä lotille yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Ikäihmisten kuntoutuksen tavoitteena on parempi arjessa selviäminen itsenäisesti. Kuntoutuksessa keskitytään yksilöllisesti kunkin kuntoutujan omaan tilanteeseen ja löydetään arjen apuja ja keinoja, jotta arki olisi mielekästä. Ikäihmisten kuntoutus on tärkeää, jotta ikääntyneet pystyisivät selviytymään mahdollisimman pitkään kotona ja hyväkuntoisina. Tavoitteena on tukea hyvää, omannäköistä elämää ikääntyneenäkin.

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta sotainvalideille, rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, lotille ja Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.

IKKU

Kelan IKKU-kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet eri sairauksien takia.

Muita kuntoutuspalveluja

 

Monesti luullaan, että Kela tarjoaa kuntoutusta vain työelämässä oleville. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan todella moniin erilaisiin kuntoutuspalveluihin on mahdollista hakeutua yli 65-vuotiaanakin, eikä yläikärajaa ole. Tutustu siis myös näihin, Kelan maksamiin kuntoutuspalveluihimme:

Minkälaista ikäihmisten kuntoutus on?

 

Kuntoutus ei keskity pelkästään fyysiseen toimintakykyyn ja liikkumiseen, vaan asiakkaamme vointia käsitellään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Kuntoutuksessa kuntoutuja tapaa monia eri ammattilaisia muun muassa lääkäreistä psykologeihin ja fysioterapeuteista ja ravitsemusasiantuntijoihin sekä sosiaalityöntekijöihin. Kuntoutuksen työryhmä vaihtelee riippuen kuntoutusmuodosta.

Juuri tämä kokonaisvaltaisuus ja eri ammattilaisten yhteistyö on kuntoutujille tärkeää. Monissa kuntoutusmuodoissa myös kuntoutujan läheinen voi olla mukana Kelan kustantamana ainakin osan kuntoutusajasta. Kun läheinen on mukana kuntoutuksessa, myös hän pystyy paremmin tukemaan kuntoutumista myös omassa arjessa. Läheinen itsekin saa kuntoutuksesta hyödyllistä tietoa ja tukea myös omaan jaksamiseen.

Kuntoutusjakso on myös hyvä tauko oman arjen askareista, ja tilaisuus pysähtyä pohtimaan ja tarkastelemaan omaa vointia. Kuntoutuksessa ollaan tekemisissä muiden kanssa ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Siksi se on monesti myös sosiaalisesti virkistävä kokemus.

 

Mitä muuta tarjoamme ikäihmisille?

 

Meille on kunnia-asia saada olla mukana turvaamassa senioriväestön parempaa toimintakykyä ja selviytymistä omatoimisina arjen askareissa ja siten mahdollistaa parempaa elämänlaatua kuntoutuksen keinoin. Kuntoutuksen maksaa useimmiten Kela tai Valtiokonttori.

Voit kuitenkin järjestää kuntoutuksen tai loman myös itse! Seniorin kuntoutus- tai virkistyspakettiin voidaan räätälöidä esimerkiksi majoitus täysihoidolla, lääkärintarkastus, erilaisia terapioita ja hoitoja. Sauna- ja allasosasto, kuntosali ja hyvät liikuntapuitteet kuuluvat pakettiin luonnollisesti. Kysy lisää myyntipalvelustamme 050 394 7526 tai kristiina.capparelli@kuntke.fi

 

Lomajärjestöjen kautta meille voi hakeutua tuetulle lomalle, jossa lomalaisen maksettavaksi jäävä  omavastuu on hyvin pieni. MTLH ry:n tuetut lomat löytyvät täältä.

 

Ajoittain järjestämme myös teemapäiviä, kuten supersuosittu Senior Sport -päivä. Seuraa ajankohtaisia uutisia.