fbpx
Ikäkuntoutus

Ikäihmisten kuntoutuspalvelut

Tarjoamme laadukkaita ja asiantuntevia kuntoutuspalveluja sotaveteraaneille ja -invalideille sekä lotille yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Ikäihmisten kuntoutuksen tavoitteena on parempi arjessa selviäminen itsenäisesti. Kuntoutuksessa keskitytään yksilöllisemmin kuntoutettavan tilanteeseen ja annetaan tukea oman arjen kipukohtiin.

Järjestämme myös Kelan IKKU-kuntoutuskursseja. IKKU-kuntoutus on alueellista, joten siihen voivat hakea Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asuvat henkilöt.

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta sotainvalideille, rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, lotille ja Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.

IKKU

Kelan IKKU-kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet eri sairauksien takia.