CP

CP-oireyhtymä

CP-oireyhtymää sairastavien tai liikuntavammaisten aikuisten sopeutumisvalmennus, osittainen perhekurssi

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ-, opiskelu tai toimintakykyä.  Kurssin avulla tavoitellaan mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa sekä luodaan toimivaa tukiverkostoa omalle kotipaikkakunnalle. Kurssilla vahvistetaan kuntoutujan omaa elämänhallintaa, ja tärkeänä antina on myös vertaistuki muilta ryhmäläisiltä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on CP-oireyhtymä tai liikuntavamma. Sairaudesta tai vammasta aiheutuu moniammatillisen, kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa sinne tai poissa työelämästä, kuntoutustuella tai opiskella.

Kurssille pääsyn edellytyksenä on, että työ-, opiskelu- tai toimintakykyä sekä osittain itsenäistä selviytymistä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kohderyhmänä on myös kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen.

 

Kurssin sisältö ja rakenne

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Omainen on mukana 5 vuorokautta. Kurssilla toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä, ja lisäksi ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla.

Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa, ja ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

 

Hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma.

Toimita hakemus esivalintaa varten suoraan Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän viimeistään kaksi kuukautta ennen kurssin alkamista.

Laadukkaat Kelan kuntoutuspalvelut Kankaanpäässä

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!