Miksi valita yhteiskunnallinen yritys?

Miksi valita yhteiskunnallinen yritys?

Kuntoutuskeskus Kankaanpäälle myönnettiin joulukuussa 2020 Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Polku parempaan -blogissa vierailee nyt Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala ja kertoo mistä merkissä on kyse. Miksi kannattaa olla Yhteiskunnallisen yrityksen asiakas tai yhteistyökumppani.? 

Miksi valita hyvää tekevä ja vastuullinen yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnalliset yritykset erottaa muista yrityksistä niiden ensisijainen päämäärä ja arvopohjainen missio: ne tekevät liiketoimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle tai ympäristölle. Myös voitonjako poikkeaa tavanomaisesta, sillä yli puolet voitosta käytetään jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän hyväksi, joko oman toiminnan kehittämiseen tai lahjoittamalla yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto (perustettu 1912) ja sen voi saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja jonka voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.

Kuntoutuskeskus Kankaanpää on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta hyvää tekevästä liiketoiminnasta, jossa mahdollinen voitto käytetään sen toiminnan ja kuntoutuksen kehittämiseen. Näin toimimalla yhteiskunnallinen vaikutus näkyy asiakkaiden parempana työ- ja toimintakykynä. Merkki kertoo vastuullisesta toiminnasta, mikä tuo merkityksellisyyttä myös Kuntoutuskeskus Kankaanpää työntekijöille, sillä he ovat yhdessä tekemässä hyvää.

Mitä hyötyä Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä on?

Kun kuluttaja näkee Yhteiskunnallinen Yritys -merkin, voi hän olla varma, että hänen ostamansa tuote tai palvelu on yrityksestä, joka kantaa vastuunsa. Kun valittavien palveluntarjoajien joukossa on yhteiskunnallisia yrityksiä, kuluttaja saa aidon mahdollisuuden valita palveluntuottajan, jonka arvot perustuvat hyvän tekemiselle ja jakamiselle. Tällainen valinta palautuu niin alueille kuin koko yhteiskunnalle hyvinvointina, tyytyväisyytenä ja myös kustannussäästöinä.

Valinta on aina #vastuullisuusteko

Varsinkin nyt, kun koronavirus on pistänyt monen suomalaisen yrittäjän ahtaalle, on niin kuluttajien kuin yritysten tai julkisen sektorinkin ostajien valinnalla erityisen suuri merkitys. Nyt jos koskaan kannattaa valita kotimaisia tuotteita ja palveluita, jotta työpaikat säilyvät ja turvaamme kotimaisen tuotannon jatkossakin.

Tässä tilanteessa jokainen meistä voi tehdä vastuullisuusteon suomalaisen työn puolesta. Jos oma tilanne sallii, ostetaan edelleen suomalaisten yritysten tuotteita ja palveluita. Myös yrityksinä teemme vastuullisuusteon pitämällä henkilöstöstämme huolta ja julkisen sektorin ostajana vastaamme siitä, että hankintoja jatketaan ja käytetään hankintalain sallimia keinoja ostaa oman alueen pk-yrityksiltä ja paikallista tuotantoa, joka työllistää. Vielä jos pystymme valitsemaan yhteiskunnallista hyvää tekevän yrityksen, voimme olla varmoja, että valintamme on merkityksellinen.

Olemme Suomalaisen Työn Liitossa laskeneet, että jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa lisää kuussa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin, pitää se 10 000 suomalaista töissä. Pienellä valinnalla on valtava merkitys.

Tero Lausala
Toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto