SYDÄN- avokuntoutuskurssi

SYDÄN-avokurssit on suunnattu työssä oleville tai opiskeleville aikuisille, joilla on diagnosoitu sydänsairaus. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa työ- ja toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta itselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja tukemaan työssä jaksamiseen liittyviä voimavaroja ja vahvuuksia sekä jäsentämään psyykkisiä kuormitustekijöitä. Lisäksi kuntoutujaa autetaan luomaan ja vahvistamaan työ- tai opiskelukykyä tukevia verkostoja.

Toteutus

SYDÄN-avokurssi koostuu 5 kokonaisesta kuntoutuspäivästä sekä  10 ryhmämuotoisesta käyntikerrasta (4h). Avokurssi sisältää ruokailun tai välipalan muttei yöpymisiä kuntoutuskeskuksessa. Kokonaisuus toteutuu noin 8 kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Kurssin toteutuksesta vastaa sydänkuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Ryhmä-keskusteluissa ja alustuksissa käydään monipuolisesti läpi psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä terveyteen ja työssä selviytymiseen liittyviä teemoja.  Myös vertaistuella ja yhdessä oppimisella on tärkeä merkitys. Kuntoutujia kannustetaan siirtämään hyväksi kokemiaan ja oppimiaan asioita omaan arkeensa.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja Kelalta on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa mahdolliselta työstä poissaoloajalta sekä matkakorvausta.

 

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU132. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, josta käy ilmi avokuntoutuskurssin tarve.

SYDÄN-kurssille voivat hakea Satakunnan, Varsinais-Suomen tai Vaasan sairaan-hoitopiirien alueella asuvat henkilöt.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!