Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Sairauden, vian tai vamman myötä työ- tai opiskelukyky usein heikkenee. Tällöin voidaan tehdä ammatillinen kuntoutusselvitys, jossa arvioidaan tilanteen vaatimaa kuntoutuksen tarvetta erityisesti ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen osalta.

Kuntoutusselvityksen tavoitteena on laatia ammatillinen kuntoutussuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea työelämässä tai opiskeluissa jatkamisessa, aloittamisessa tai niihin palaamisessa. Ammatillisen kuntoutusselvityksen kesto on enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1–3 seurantapäivää.

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä tehdään yhteenvetoa asiakkaan tilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista sekä tarjotaan uusia ideoita ja vaihtoehtoja. Ammatillisen kuntoutusselvityksen sisältöä ovat tutkimukset, testit ja keskustelut eri ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa toimivat lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija ja sosiaalityöntekijä sekä lisäksi muut erityistyöntekijät.

Yksilöllinen palvelu, ystävällisyys ja esteettömyys sekä monipuolinen ympäristö tekevät ammatillisesta kuntoutusselvityksestä virkistävän kokemuksen. Muun ohjelman lisäksi voi hyödyntää liikuntatilojamme ja tutustua erilaisiin liikuntamuotoihin sekä halutessaan ostaa muita hyvinvointipalvelujamme.

Asiakkaidemme palautteen perusteella ammatillinen kuntoutusselvitys auttaa löytämään näkemystä omaan elämään ja sen suunnitteluun sekä moniin eri mahdollisuuksiin. Kiitosta kuntoutusselvitysasiakkailtamme on tullut hyvästä ilmapiiristä, asiakkaan huomioon ottamisesta ja yhteistyön läpinäkyvyydestä.

Miten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen pääsee?

  • Hakeudu ensin työterveyslääkärille tai muulle sinua hoitavalle lääkärille saadaksesi B-lausunnon kuntoutustarpeestasi.
  • Täytä hakemus ammatilliseen kuntoutukseen KU101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
  • Hakemus käsitellään Kelassa  ja sinut kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.
  • Kela lähettää kirjallisen päätöksen sekä sinulle että meille, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.
  • Kutsumme sinut ammatilliseen kuntoutusselvitykseen noin kuukautta ennen sen alkua tai tilanteen mukaan.
laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi