Omien vahvuuksien kautta takaisin työelämään

Omien vahvuuksien kautta takaisin työelämään

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen tai palaaminen työelämään tai estää työkyvyttömyyttä. Ensin arvioidaan, voisiko opiskelujen ja työkokemuksen myötä kertynyttä ammatillista osaamista hyödyntää kevyemmissä työnkuvissa. Jos kuntoutuja ei kykene enää oman ammatin työtehtäviin, voidaan lähteä etsimään uutta uraa työkokeilun kautta.

Työhönvalmentajat ovat tukena Kelan työkokeilun järjestämisessä, mutta keskeistä kuntoutusprosessin etenemisessä on kuntoutujan aktiivisuus. Kuntoutujan omat yhteydenotot työnantajiin sekä mahdollisuuksien itsenäinen kartoittaminen osoittavat motivoitumista.  Itse haettu työkokeilupaikka osoittaa että kuntoutuja on prosessoinut ja suhteuttanut omia kykyjään työpaikan toimialaan ja mahdollisiin työtehtäviin.

Omat vahvuudet esiin

Ammatillinen suunnittelu on pohjimmiltaan identiteettityötä ja oppimisprosessi. On tärkeää että kuntoutuja tunnistaa oman osaamisensa ja että hän luo itse oman urasuunnitelmansa.  Lisäksi hän oppii hyödyntämään paikallista tietämystä mahdollisista työnantajista.

Mitä aktiivisempi kuntoutuja itse on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on työkokeilun toteutumiseen ja sen johtamiseen kohti työelämää.

Kun henkilö joutuu olemaan poissa työelämästä, jo lyhytkin aika voi heikentää omaa ammatillista itseluottamusta sekä omiin kykyihin uskomista. Se puolestaan heijastuu työnhakuun, jossa itseluottamus ja oman osaamisen tunnistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ammatillisen kuntoutuksen myötä asiakasta autetaan löytämään henkilökohtaiset vahvuudet ja voimavarat sekä uusi mielekäs suunta työuralle. Itse työkokeilun aikana saadut onnistumiset ja hyvät työelämäkokemukset tukevat uuden uravaihtoehdon vahvistumista, jolloin työllistymisen motivaatio kasvaa edelleen. ”Mitä minulla on mitä työnantaja tarvitsee?”

Työllistäminen on työnantajalle aina jonkinlaista riskinottoa. Työkokeilun tai työhönvalmennuksen aikana työnantaja voi varmentaa ja todeta työntekijän työkyvyn, asenteen ja motivaation työntekoon. Tällaiset näytöt vähentävät siis työnantajan riskiä, kun mahdollisen tulevan työntekijän vahvuudet voi todeta käytännössä.

Positiivisesta palautteesta kivijalka tulevalle uralle

Työkokeilujen toteutumista seuratessani olen huomannut, että onnistuneenkin työkokeilun palautteesta kuntoutuja ”kuulee” korostuneesti negatiiviset tai keskinkertaista suoriutumista kuvaavat kommentit. Tärkeimpiä kommentteja ovat kuitenkin ne hyvää suoriutumista kuvaavat lauseet, joista voidaan rakentaa kuntoutujan olemassa olevan työkyvyn perusta. Tavoitteenahan on työkokeilustakin löytää niitä valmiuksia, joilla on mahdollista palata työelämään.

Työhönvalmentajan tukeman työkokeilun voidaan ajatella olevan lähtötelineiltä liike työelämän suuntaan, ja maaliin pääsemiseksi taas käytetään erilaisia työllistämisen tukikeinoja. Maali on oman uuden työuran löytyminen ja työllistyminen.  

 

Jari Lehtonen
Kuntoutuksen ohjaaja, työhönvalmentaja
työfysioterapeutti
Kuntoutuskeskus Kankaanpää