AVH

Aivoverenkiertohäiriö kuntoutus

Tarjoamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kolmea erilaista Kelan maksamaa kuntoutuskurssia.

AVH-kurssit
Kädenkäytön kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille
Kävelykuntoutuskurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Näistä eri kurssimuodoista kerrotaan tarkemmin alla.

Muita palvelujamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ovat Kelan yksilölliset kuntoutusjaksot sekä erilaiset avoterapiapalvelut. Monet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet hyötyvät erittäin paljon myös Lokomat-robotisoidusta kävelykuntoutuksesta.

AVH-kurssi / Aivoverenkiertohäiriö kuntoutus

Kelan kurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kurssin tavoitteena on turvata ja parantaa työ- tai opiskelukykyä sekä itsenäistä toimimista omissa arjen ympyröissä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden. Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan oman sairauden aiheuttamia rajoitteita, mutta toisaalta löytämään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimimiseen. Mukavassa ryhmässä päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin

 

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut yli 6 kuukautta. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa noin vuoden aikana. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana kuntoutuksessa Kelan kustantamana aloitusjakson 5 vuorokautta. Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja mahdollisesti 8 läheistä. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso3. jakso
77349AVH-kurssi07.09.–11.09.202009.11.–13.11.202011.01.–15.01.2021
77351AVH-kurssi14.09.–18.09.202002.11.–06.11.202011.01.–15.01.2021
77350AVH-kurssi19.10.–23.10.202023.11.–27.11.202008.02.–12.02.2021
77348AVH-kurssi16.11.–20.11.202001.02.–05.02.202119.04.–23.04.2021
79244AVH-kurssi15.02.–19.02.202106.04.–10.04.202114.06.–18.06.2021
79245AVH-kurssi28.03.–01.04.202124.05.–28.05.202102.08.–06.08.2021

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Kädenkäytön kuntoutuskurssi

Käden tehostetun käytön kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kuntoutuksessa edistetään työ- ja toimintakykyä sekä voimavaroja arjessa toimimiseen aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Tavoitteena on intensiivisen harjoittelun ja ohjauksen avulla lisätä käden käyttöä ja omaksua omatoimisia harjoituksia.

 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, joilla on tarvetta tehostettuun käden kuntoutukseen. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

  • Sairastumisesta on kulunut 6kk–3 vuotta ja kotiutumisesta vähintään 1 kuukausi.
  • Kuntoutuja on motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.
  • Halvaantuneessa yläraajassa on tahdonalaista liikettä siten, että kuntoutuja pystyy ojentamaan rannetta ja sormia.

 

Kuntoutuksen toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa jaksossa noin vuoden aikana. Aloitusjakso on kestoltaan 10 vrk ja päätösjakso 5vrk. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana 3 vuorokautta aloitusjakson lopussa. Kurssi sisältää myös ennakkoyhteydenoton ja seurantayhteydenottoja. Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa ja mahdollisesti 6 läheistä.

Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa. Käsikuntoutusta toteutetaan pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kädenkäytön kuntoutuskurssilla käytämme myös Armeo Spring -kädenkuntoutusteknologiaa.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso
77366Kädenkäytön kuntoutuskurssi11.11.–20.11.202025.01.–29.01.2021
77364Kädenkäytön kuntoutuskurssi23.11.–02.12.202025.01.–29.01.2021
77367Kädenkäytön kuntoutuskurssi09.12.–18.12.202008.02.–12.02.2021
79260Kädenkäytön kuntoutuskurssi17.03.–26.03.202103.05.–07.05.2021
79261Kädenkäytön kuntoutuskurssi19.05.–28.05.202102.08.–06.08.2021

Hakeminen

Hae kurssille Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteenä tulee olla ajankohtainen hoitotahon laatima kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kelaan.

Tehostettu käsi

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Kävelykuntoutuskurssi

Kelan aivoverenkiertohäiriö kuntoutuskurssi – Aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kuntoutuskurssilla keskitytään erityisesti kävelyn intensiiviseen ohjaukseen ja harjoitteluun. Kuntoutuskurssilla kuntoutuja oppii ja omaksuu sellaisia omatoimisia ja aktiivisia toimintatapoja, joiden avulla voi paremmin suoriutua liikkumisestaan ja päivittäisistä tehtävistään. Kurssilaisia yhdistää samankaltainen tilanne, mikä mahdollistaa kokemusten jakamisen kuntoutujien kesken.

Kävelykursseilla hyödynnetään muiden terapiamenetelmien ohella myös Lokomat-kävelyrobottia!

 

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut 6 kuukaudesta 3 vuoteen.  Sairastumisesta aiheutuu kävelykuntoutuksen tarve.

  • Sairastumisesta on kulunut yli 6kk
  • Toimintakyky on FAC- luokassa 2-4
  • Kuntoutujalla on itsenäistä toimintakykykyä
  • Kuntoutujalla voi olla kävelyn tukena apuväline tai kävely onnistuu avustettuna.

Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kuntoutus alkaa ammattilaisen kotikäynnillä ennen kurssin alkua. Varsinainen kuntoutus koostuu 10 vuorokauden aloitusjaksosta, 10 vuorokauden keskijaksosta sekä 5 vuorokauden päätösjaksosta. Kurssi sisältää myös seurantayhteydenottoja kuntoutuksen jälkeen sekä tarvittaessa yhteydenoton myös kuntoutusjaksojen välissä. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana kuntoutuksessa Kelan kustantamana 3 vuorokautta aloitusjakson lopusta.

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa ja mahdollisesti 6 läheistä. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä.

Kävelyn kuntoutuminen on kurssin tärkein tavoite. Kävelykuntoutusta toteutetaan yksilö-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentelynä. Kuntoutuksen henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa.

 

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso3. jakso
77386Kävelykuntoutuskurssi30.09.–09.10.202025.11.–04.12.202001.02.–05.02.2021
77384Kävelykuntoutuskurssi07.12.–16.12.202008.02.–17.02.202126.04.–30.04.2021
79280Kävelykuntoutuskurssi08.03.–17.03.202131.05.–09.06.202109.08.–13.08.2021
79281Kävelykuntoutuskurssi10.05.–19.05.202119.07.–28.07.202113.09.–17.09.2021

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelan toimistoon.

Painokevennetty kävely

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.