AVH-kuntoutus

AVH-kuntoutus – Aivoverenkiertohäiriökuntoutus

Kelan kuntoutuspalvelut esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkeen

Aivoverenkiertohäiriöitä ovat esimerkiksi aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat aivoissa kudosvaurioita, joista voi seurata erilaisia vaikeuksia esimerkiksi liikkumiseen ja kielellisiin toimintoihin ja siten niillä on usein monenlaisia vaikutuksia sairastuneen toimintakykyyn. Arjen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä voidaan kuitenkin turvata ja parantaa osaavalla sekä oikea-aikaisella neurologisella kuntoutuksella.

Tällä sivulla esittelemme Kelan kuntoutuskurssit, joita tarjoamme aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille.

AVH-kuntoutuskurssit

Kädenkäytön kuntoutuskurssi

Kävelykuntoutuskurssit

Muita palvelujamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ovat Kelan yksilölliset kuntoutusjaksot sekä erilaiset avoterapiapalvelut. Monet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet hyötyvät erittäin paljon myös Lokomat-robotisoidusta kävelykuntoutuksesta.

AVH-kuntoutuskurssi / Aivoverenkiertohäiriökuntoutus

Kelan kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneille

AVH-kuntoutuskurssin tavoitteena on turvata ja parantaa työ- tai opiskelukykyä sekä itsenäistä toimimista omissa arjen ympyröissä aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Tässä moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden. AVH-kuntoutuskurssilla opitaan tuntemaan oman aivoinfarktin tai aivoverenkiertohäiriön tuomia rajoitteita omaan arkeen sekä löydetään keinoja parantaa omaa toimintakykyä niistä huolimatta. AVH-kuntoutuksessa löydetään voimavaroja, vahvuuksia sekä keinoja aktiiviseen toimimiseen. Mukavassa ryhmässä päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

AVH-kuntoutuskurssin kohderyhmä

AVH-kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut yli 6 kuukautta. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

AVH-kuntoutuskurssin toteutus

AVH-kuntoutuskurssi toteutetaan kolmessa viiden vuorokauden jaksossa noin vuoden aikana. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana kuntoutuksessa Kelan kustantamana aloitusjakson viisi vuorokautta. Kurssille osallistuu kahdeksan kuntoutujaa ja mahdollisesti kahdeksan läheistä. AVH-kuntoutuskurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. AVH-kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuki on AVH-kuntoutuskurssilaisilla myös tärkeässä roolissa – ryhmä kannustaa eteenpäin itsenäiseen toimimiseen ja osallisuuteen.

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso3. jakso
84028AVH-kurssi04.09.–08.09.202323.10.–27.10.202311.12.–15.12.2023
84029AVH-kurssi27.11.–01.12.202322.01.–26.01.202418.03.–22.03.2024

AVH-kuntoutuskurssille hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja -tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Kädenkäytön kuntoutuskurssi AVH:n sairastaneille

Kelan kuntoutuskurssi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneille

Aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkeen toinen käsi voi jäädä heikoksi toimintakyvyltään. Kädenkäyttöön painottuvassa AVH-kuntoutuksessa kuntoutuja saa intensiivistä tukea halvaantuneen käden toiminnan harjoittamiseen. Tässä AVH-kuntoutuksen muodossa halvaantunut käsi ikään kuin pakotetaan tekemään monenlaisia harjoitteita ja käytännön askareita, ja tällaisella intensiivisellä harjoittelulla saavutetaan hyviä tuloksia. Kädenkäytön AVH-kuntoutuskurssilla kaikki ovat samassa tilanteessa, joten ryhmäläiset tukevat ja kannustavat sekä rohkaisevat toisiaan yrittämään ja onnistumaan. Kädenkäytön AVH-kuntoutuksessa löydetään myös itselle sopivia omatoimisia harjoituksia, joilla kättä voi treenata myös omassa arjessa.

Kädenkäytön AVH-kuntoutuksen kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu aivoinfarktin sairastaneille aikuisille, joilla on tarvetta tehostettuun käden kuntoutukseen. Työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa kuntoutuksen keinoin.

  • Sairastumisesta on kulunut 6kk–3 vuotta ja kotiutumisesta vähintään 1 kuukausi.
  • Kuntoutuja on motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.
  • Halvaantuneessa yläraajassa on tahdonalaista liikettä siten, että kuntoutuja pystyy ojentamaan rannetta ja sormia.

Käydenkäytön AVH-kuntoutuksen toteutus

Kädenkäytön AVH-kuntoutuskurssi toteutetaan kahdessa jaksossa noin vuoden aikana. Aloitusjakso on kestoltaan 10 vrk ja päätösjakso 5vrk. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana 3 vuorokautta aloitusjakson lopussa. Kurssi sisältää myös ennakkoyhteydenoton ja seurantayhteydenottoja. Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa ja mahdollisesti 6 läheistä.

AVH-kuntoutuksen tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa. Käsikuntoutusta toteutetaan pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kuntoutustavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kädenkäytön kuntoutuskurssilla käytämme myös Armeo Spring -kädenkuntoutusteknologiaa.

Eijan tarina kuntoutuksesta aivoinfarktin jälkeen

Eija Haahdeniemi oli juuri täyttänyt 70 vuotta, kun sai aivoinfarktin. Elämä mullistui kertaheitolla. Vasen puoli halvaantui, käsi oli melkein toimintakyvytön, jalankin kanssa ongelmia. Hän päätyi toimintaterapeutin suosituksesta kädenkäytön AVH-kuntoutukseen Kankaanpäähän.

Hän kuvaa edistymistään kuntoutuksen avulla muun muassa näin:

”Aina, kun koin jonkun edistysaskeleen tapahtuneen, kirjasin sen päiväkirjaan. Enää en millään muistaisi, milloin onnistuin leikkaamaan itse oikean käden kynnet tai milloin leivoin miehelleni nimipäiväpullat. Housujen vetäminen jalkaan seisaaltaan kertoi tasapainon huomattavasti parantuneen. Voi sitä riemua, kun sain itse vedettyä takin vetoketjun kiinni tai kun ensimmäisen kerran ajoin autoa. Yksi tavoite oli saada papiljotit hiuksiin. Sekin onnistui ennen päätösjaksolle lähtöä. Olin ylpeä itsestäni.”

Lue koko tarina tästä

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso
84043Kädenkäytön kuntoutuskurssi23.08.–01.09.202309.10.–13.10.2023
84044Kädenkäytön kuntoutuskurssi27.09.–06.10.202327.11.–01.12.2023
84045Kädenkäytön kuntoutuskurssi30.10.–08.11.202308.01.–12.01.2024

Kädenkäytön AVH-kuntoutukseen hakeminen

Hae kurssille Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteenä tulee olla ajankohtainen hoitotahon laatima kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kelaan.

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri

050 394 7524 tai

kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee?

Tutustu hakuohjeisiin tästä

Tehostettu käsi

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Kävelykuntoutuskurssi AVH:n sairastaneille

Kelan kuntoutuskurssi – aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneille

Aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkeen kävelykykyyn voi jäädä rajoitteita. Kävelykykyä voidaan kuitenkin monesti parantaa intensiivisellä kuntoutuksella mahdollisimman pian aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Tällä AVH-kuntoutuskurssilla keskitytään erityisesti kävelyn intensiiviseen ohjaukseen ja harjoitteluun silloin, kun kävelykyky on aivoverenkiertohäiriön seurauksena heikentynyt.

Tämän AVH-kuntoutuskurssin tavoitteena on nimensä mukaisesti kävelykyvyn parantaminen intensiivisen harjoittelun avulla sekä omatoimisuuden ja osallisuuden lisääminen. Kaikki ryhmän kuntoutujat ovat samankaltaisessa tilanteessa, joten ryhmäläiset tukevat ja kannustavat toisiaan sekä jakavat kokemuksia aivoinfarktista ja sen jälkeen kuntoutumisesta keskenään. Ammattilaisten ohjauksessa ryhmässä toimiessaan kuntoutuja oppii tunnistamaan myös omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan.

Kävelyn AVH-kursseillamme hyödynnetään muiden terapiamenetelmien ohella myös Lokomat-kävelyrobottia, joten meillä kurssilaiset saavat todella intensiivistä ja tutkitusti tehokasta kävelyharjoittelua!

Kävelyn AVH-kuntoutuskurssin kohderyhmä

Kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut 6 kuukaudesta 3 vuoteen.  Sairastumisesta aiheutuu kävelykuntoutuksen tarve.

  • Sairastumisesta on kulunut yli 6kk
  • Toimintakyky on FAC- luokassa 2-4
  • Kuntoutujalla on itsenäistä toimintakykykyä
  • Kuntoutujalla voi olla kävelyn tukena apuväline tai kävely onnistuu avustettuna.

Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

Kävelyn AVH-kuntoutuskurssin rakenne ja toteutus

Kävelyyn painottuva AVH-kuntoutus alkaa ammattilaisen kotikäynnillä ennen kurssin alkua. Varsinainen kuntoutuskurssi koostuu 10 vuorokauden aloitusjaksosta, 10 vuorokauden keskijaksosta sekä 5 vuorokauden päätösjaksosta. Kurssi sisältää myös seurantayhteydenottoja kuntoutuksen jälkeen sekä tarvittaessa yhteydenoton myös kuntoutusjaksojen välissä. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana kuntoutuksessa Kelan kustantamana 3 vuorokautta aloitusjakson lopusta.

Kurssille osallistuu 6 AVH-kuntoutujaa ja mahdollisesti 6 läheistä. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä.

Kävelykyvyn parantaminen on kurssin tärkein tavoite. Kävelykuntoutusta toteutetaan yksilö-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentelynä. Kuntoutuksen henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kurssiajankohdat

NroKurssin nimi1. jakso2. jakso3. jakso
84063Kävelykuntoutuskurssi14.08.–23.08.202318.09.–27.09.202320.11.–24.11.2023
84064Kävelykuntoutuskurssi16.10.–25.10.202304.12.–13.12.202329.01.–02.02.2024
84065Kävelykuntoutuskurssi08.11.–17.11.202315.01.–24.01.202404.03.–08.03.2024

Kävelyn AVH-kuntoutukseen hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelan toimistoon.

Painokevennetty kävely

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.