fbpx
AVH

Aivoverenkiertohäiriöt

Tarjoamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kolmea erilaista Kelan maksamaa kuntoutuskurssia.

AVH-kurssit
Käden tehostetun käytön kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille
Painokevennetyn kävelyn kuntoutuskurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Näistä eri kurssimuodoista kerrotaan tarkemmin alla.

Muita palvelujamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ovat Kelan yksilölliset kuntoutusjaksot sekä erilaiset avoterapiapalvelut. Monet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet hyötyvät erittäin paljon myös Lokomat-robotisoidusta kävelykuntoutuksesta.

AVH-kurssi

Kelan kurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kurssin tavoitteena on turvata ja parantaa työ- tai opiskelukykyä sekä itsenäistä toimimista omissa arjen ympyröissä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden. Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan oman sairauden aiheuttamia rajoitteita, mutta toisaalta löytämään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimimiseen. Mukavassa ryhmässä päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut yli 6 kuukautta. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa noin vuoden aikana. Kuntoutujan läheinen voi olla mukana  3 vuorokautta ensimmäisen jakson alussa ja 2 vuorokautta viimeisen jakson lopussa. Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja mahdollisesti 8 läheistä. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

 

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelan toimistoon

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!

Tehostettu käden kuntoutus

Käden tehostetun käytön kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kuntoutuksessa edistetään työ- ja toimintakykyä sekä voimavaroja oman elämän ympyröissä. Kuntoutujaa ja hänen läheistään aktivoidaan parantamaan ja ylläpitämään toimintakykyä sekä halvaantuneen käden toimintaa intensiivisen harjoittelun avulla. Muiden terapiamenetelmien ohella kursseilla hyödynnetään Armeo Spring -käden kuntoutuksen teknologiaa. Tavoitteena on omaksua halvaantuneen käden omatoimista harjoittamista ja käyttöä.

 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kuntoutujille, joilla on tarvetta tehostettuun käden kuntoutukseen. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.
• Sairastumisesta on kulunut 6kk–3 vuotta ja kotiutumisesta vähintään 1 kuukausi.
• Kuntoutuja on motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.
• Halvaantuneessa yläraajassa on tahdonalaista liikettä siten, että kuntoutuja pystyy ojentamaan rannetta ja sormia

 

Kuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kuntoutuskurssin kokonaispituus on 19vrk (12vrk + 1 kotikäynti + 6vrk). Kuntoutujan läheinen voi osallistua kurssille Kelan kustantamana 3vrk aloitusjakson lopussa + 2 vrk päätösjakson lopussa, jos osallistuminen on mainittu B-lausunnossa ja kuntoutuspäätöksessä.

 

Kurssin toteutus

Kurssilla toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä, ja lisäksi ohjelmaan kuuluu haastatteluja ja erityistyöntekijöiden tapaamisia yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla.

Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan kurssin alussa yhdessä kuntoutujan kanssa, ja ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

 

Hakeminen

Hae kurssille Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Liitteenä tulee olla ajankohtainen hoitotahon laatima kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kelaan.

Tehostettu käsi

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Katso ja tulosta esite!

Kävelyn kuntoutus

Kelan painokevennetyn kävelyn kuntoutuskurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

Kuntoutuskurssilla parannetaan kuntoutujan kävelykykyä intensiivisen harjoittelun avulla. Kävelykursseilla hyödynnetään muiden terapiamenetelmien ohella nyt myös Lokomat-kävelyrobottia!

Tavoitteena on turvata ja parantaa  työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä toimimista omissa arjen ympyröissä. Moniammatillisessa kuntoutuksessa toimintakykyä pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden. Kuntoutuksessa opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja löytämään keinoja aktiiviseen toimimiseen.  Mukavassa ryhmässä  päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

 

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssin kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut 6 kuukaudesta 3 vuoteen.  Sairastumisesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutujan kävelykyky on heikentynyt aivoverenkiertohäiriön johdosta ja sen myötä kotona selviytyminen vaikeutunut. Kurssille valittavalla kuntoutujalla tulee kuitenkin olla riittävästi toimintakykyä osallistuakseen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Toimintakyky on FAC-luokituksessa 1-4.

Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kuntoutus alkaa ammattilaisen kotikäynnillä noin kuukautta ennen kurssin alkua. Varsinainen kuntoutus koostuu 20 vuorokauden perusjaksosta sekä 5 vuorokauden seurantajaksosta. Kuntoutujan läheinen on mukana  3 vuorokautta perusjakson ja 2 vuorokautta seurantajakson lopusta. Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa ja 6 läheistä. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

 

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelan toimistoon.

Painokevennetty kävely

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Katso ja tulosta esite!