Aivovamma

Aivovamma

Kelan kuntoutuskurssi traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille ja nuorille aikuisille.

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea aivovammautuneen sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen sekä hänen työ- ja toimintakykynsä palautumista. Kurssilla kuntoutujaa autetaan tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään kompensoivia taitoja arjen toimintoihin. Elämänhallinnan vahvistuminen sekä toimivan tukiverkoston rakentaminen ovat myös kurssin tärkeitä teemoja.

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti hyödyntäen erityisosaamistamme aivovamman saaneiden kuntoutuksessa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Vammasta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.

Kurssien ikäryhmät ovat yli 27-vuotiaat aikuiset ja 16-27-vuotiaat nuoret aikuiset.

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kuntoutujan läheinen voi osallistua kuntoutukseen 2 vuorokautta aloitusjakson lopussa.

Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä, ja kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan mahdollisella yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisella. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Ajankohdat

NroKurssin nimiJaksojen ajankohdat
77095Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi yli 27-vuotiaille8.–12.11.212.–6.5.22
79896Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi yli 27-vuotiaille14.02.–18.02.202215.08.–19.08.2022
79897Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi yli 27-vuotiaille10.04.–14.04.202203.10.–07.10.2022
79900Traumaattisen aivovamman saaneiden nuorten aikuisten kuntoutuskurssi 16–27-vuotiaille16.05.–20.05.202231.10–04.11.2022
79898Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi yli 27-vuotiaille12.09.–16.09.202220.03.–24.03.2023
79899Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi yli 27-vuotiaille24.10.–28.10.202217.04.–21.04.2023

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja tavoitteestasi. Toimita lääkärin antama B-lausunto Kelan kuntoutushakemuksen KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) liitteenä Kelaan.

laadukkaat kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)