Aivovamma

Aivovamma

Kelan sopeutumisvalmennuskurssi traumaattisen aivovamman saaneille
Sopeutumisvalmennuskurssi traumaattisen aivovamman saaneille – maksajana vakuutusyhtiö tai muu taho

Sopeutumisvalmennuskurssilla kuntoutujaa ja hänen omaistaan tuetaan selviämään vammautumisen aiheuttamassa elämäntilanteessa. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti hyödyntäen erityisosaamistamme aivovamman saaneiden kuntoutuksessa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Vammasta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kuntoutujan läheinen voi osallistua 2 vuorokautta kurssin alussa ja 2 vuorokautta lopussa.

Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä, ja kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan mahdollisella yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisella. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

 

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja tavoitteestasi. Toimita lääkärin antama B-lausunto Kelan kuntoutushakemuksen KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) liitteenä Kelaan.

Laadukkaat Kelan kuntoutuspalvelut Kankaanpäässä

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemukset:
KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite! – Kelan sopeutumisvalmennuskurssi
Katso ja tulosta esite! – Maksajana vakuutusyhtiö tai muu taho