Vaikeavammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus

Uusi Kelan tarjouskausi vaikeavammaisten yksilökuntoutuksessa on alkanut Kankaanpäässäkin vuoden 2015 alusta. Kuntoutuksessa painotetaan entistä enemmän yksilöllisyyttä ja joustavuutta. Yksilöllinen kuntoutus vastaa asiakkaan omaan kuntoutustarpeeseen ja tarjoaa lisäksi vertaistukea, sosiaalisia tapaamisia, voimaantumista ja viihtymistäkin.

Kuntoutujan osallistuminen ja oman toimijuuden lisääminen ovat keskeisiä asioita yksilökuntoutuksessa. Kuntoutujaksolta kuntoutuja saa hyviä eväitä omassa arjessa toimimiseen ja selviytymiseen. Palvelulinjojen uudistuksen myötä myös ryhmäkoot ovat hieman pienentyneet ja ryhmätoiminta on entistä monipuolisempaa.

Kuntoutuskeskus Kankaanpäällä on pitkät perinteet yksilökuntoutuksessa, ja täällä sinua tai läheistäsi palvelevat kokeneet, osaavat ja motivoituneet kuntoutusammattilaiset. Meillä on paljon tyytyväisiä kuntoutusasiakkaita, jotka tulevat vuosi toisensa jälkeen Kankaanpäähän kuntoutumaan.

Aikuisten neurologinen palvelulinja

Aikuisten tules- ja reumapalvelulinja

Aikuisten yleispalvelulinja


Kohderyhmä

Neurologiset sairaudet (mm. AVH, MS, ALS, Parkinson, CP, selkäydinvammat, lihassairaudet), tuki- ja liikuntaelinsairaudet, reumasairaudet sekä vammojen/tapaturmien jälkitilat, jotka rajoittavat liikunta- ja toimintakykyä.

  • haluat korostaa yksilöllisiä tavoitteita kuntoutuksessasi 
  • haluat kohentaa tai ylläpitää toimintakykyäsi 
  • haluat motivoitua itsehoitoon, saada uusia virikkeitä ja kokea elämyksiä 

Hakeutuminen

Vaikeavammaisen kuntoutusjaksolle Kelasta voi hakea alle 65-vuotias henkilö, joka saa korotettua tai ylintä vammaistukea tai eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea. Kuntoutusta haetaan Kelan KU 104 lomakkeella. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto, jossa on suositus kuntoutuksesta. Hakemus toimitetaan asuinkunnan Kelan toimistoon. Mikäli et ole vaikeavammainen tai olet yli 65-vuotias, saatat olla oikeutettu harkinnanvaraiseen kuntoutukseen.

Kuntoutukseen voi hakeutua myös vakuutusyhtiön, valtionkonttorin, terveydenhuollon kautta tai itsemaksavana. Asiakkaat kutsutaan noin 4 viikkoa ennen kuntoutusjakson ajankohtaa.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutusjakson pituus on pääsääntöisesti 14–28 vrk
Yksilöllinen ohjelma rakentuu ennakkokyselyn, kuntoutussuunnitelman ja alkututkimusten perusteella. Jakson alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet ja luodaan voimavarat huomioiva henkilökohtainen ohjelma .
Kuntoutusjakso sisältää yksilöllisten terapioiden lisäksi myös ryhmässä tapahtuvia toimintoja mm. liikunta-, toiminta-, peli- ja kuntosaliryhmiä sekä luentoja ja ryhmäkeskusteluja.. 

Katso lisätietoja hakemisesta Kelan sivulta

Avaa esite tästä! 

 

Katso video harjoittelusta kävelykuntoutuksessa

Katso video harjoittelusta  Armeo Spring -laitteella

 

 

Kaariviesti 088

Ota yhteyttä:

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
Puh 050 3947 524

Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää puh. 02 57 333 etunimi.sukunimi@kuntke.fi