Ikäkuntoutus

Ikäihmisten kuntoutuspalvelut

Tarjoamme laadukkaita ja asiantuntevia kuntoutuspalveluja sotaveteraaneille ja -invalideille sekä lotille yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Järjestämme myös Kelan IKKU-kuntoutuskursseja 68 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet eri sairauksien takia. IKKU-kuntoutus on alueellista, joten siihen voivat hakea Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asuvat henkilöt

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta sotainvalideille, rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, lotille ja Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.

IKKU

Kelan kuntoutuskurssit 68 vuotta täyttäneille monisairaille.